ประกาศ

News & Announcements

 การบินไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

การบินไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี )โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

บัตรโดยสารที่ออกทั่วโลก

ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ระยะเวลาการเดินทาง

การเปลี่ยนแปลง

เที่ยวบิน*

อนุญาตโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน และออก

บัตรโดยสารใหม่*

อนุญาตโดยยกเว้น

ค่าธรรมเนียม

การขอคืนบัตรโดยสาร

ประเทศไทย

23 พฤษภาคม 2557 –

31 พฤษภาคม 2557

ต่ออายุบัตรโดยสาร ถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2557

-

เงื่อนไขบัตรโดยสารเป็นไปตามที่กำหนด

พม่า/  เวียตนาม/ ลาว/ กัมพูชา

23 พฤษภาคม 2557 –

30 มิถุนายน 2557

ต่ออายุบัตรโดยสาร ถึงวันที่

31 กรกฎาคม 2557

ภายใน อายุบัตรโดยสาร

ญี่ปุ่น/  เกาหลี/ ฟิลิปปินส์/ จีน/ อินเดีย/ ปากีสถาน/ ศรีลังกา/ เนปาล/ บังกลาเทศ/ สิงคโปร์/ มาเลเซีย/ อินโดนีเซีย/ อเมริกา

23 พฤษภาคม 2557 –

15 มิถุนายน 2557

ต่ออายุบัตรโดยสาร ถึงวันที่

15 กรกฎาคม 2557

ภายใน อายุบัตรโดยสาร

ฝรั่งเศส/ เยอรมัน/ อังกฤษ/ อิตาลี/ เดนมาร์ค/ สวีเดน / นอร์เวย์/ รัสเซีย/ สวิสเซอร์แลนด์/ สเปน/ เบลเยี่ยม/ อาฟริกาใต้/ ออสเตรเลีย/ นิวซีแลนด์/ อาหรับอิมิเรตส์/ โอมาน

23 พฤษภาคม 2557 –

30 มิถุนายน 2557

ต่ออายุบัตรโดยสาร ถึงวันที่

31 กรกฎาคม 2557

ภายใน อายุบัตรโดยสาร

เวบไซด์

23 พฤษภาคม 2557 –

31 พฤษภาคม 2557

ต่ออายุบัตรโดยสาร ถึงวันที่

30 มิถุนายน 2557

ภายใน อายุบัตรโดยสาร

* ในกรณีที่ มีความแตกต่างของราคาบัตรโดยสาร ผู้โดยสารจะต้องชำระส่วนต่างตามที่กำหนด

 

ท่านผู้โดยสารสามารถติดต่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111