News & Announcements

การบินไทยรับรางวัลสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมปี 2015

         บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมปี 2015 จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirlineRatings.com.ซึ่งได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านทั่วโลก   เพื่อจัดอันดับการให้บริการของสายการบินกว่า 230.สายการบินทั่วโลก เป็นประจำทุกปี โดยการบินไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยม ด้วยการบริการที่ดีเลิศ  รวมถึงนวัตกรรมภายในห้องโดยสาร

         ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร การบินไทย เปิดเผยว่า การบินไทยได้รับรางวัลสายการบิน ที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมด้วยการบริการที่ดีเลิศ.ทั้งอาหาร.เครื่องดื่ม รวมทั้งอุปกรณ์สาระบันเทิง บนเครื่องบิน ทั้งนี้.มิสเตอร์เจฟฟรี่ โทมัส บรรณาธิการเว็บไซต์ AirlineRatings.com.กล่าวว่า หลังจากที่ได้สัมผัสที่นั่งชั้นประหยัดของเครื่องบินโบอิ้ง 787.ดรีมไลเนอร์ ลำใหม่ของการบินไทย ให้ความรู้สึกถึง ห้องโดยสารที่กว้างขวาง.เพดานสูง.หน้าต่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีปุ่มปรับระดับของแสงไฟ ภายในห้องน้ำมีระบบกดน้ำอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ ซึ่งผู้โดยสารจะสัมผัสได้ถึงการบริการด้วยผลิตภัณฑ์ระดับสากลที่คุ้มค่าเงิน รวมทั้งคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม.และมั่นใจได้ว่ากำลังได้รับบริการที่ดีที่สุดขณะเดินทาง  ในชั้นประหยัดของสายการบินชั้นนำ

         อนึ่ง รางวัลที่การบินไทยได้รับในครั้งนี้ เป็นการยืนยันได้ว่าการบินไทยยังคงมีมาตรฐานที่ให้บริการ ในระดับพรีเมี่ยม โดยให้บริการเป็นเลิศในทุกจุดบริการ ซึ่งรางวัลนี้เป็นหนึ่งในรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานการบินไทยทุกคนที่จะมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาการบริการเพื่อให้ผู้โดยสาร  ได้รับความพึงพอใจสูงสุด