การบินไทยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ (THAI Operation Control Center/TOCC)

31 มกราคม 2562

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ยืนกลาง) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ (THAI Operation Control Center/TOCC) และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีฝ่ายบริหาร และพนักงานบริษัท การบินไทยฯ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center/TOCC) ถือเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ในอาคารศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งสามารถรองรับทุกหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็น รวมทั้งเป็นศูนย์อบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน