การบินไทยและไทยสมายล์คว้า 3 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจาก TripAdvisor ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

08 พฤษภาคม 2562

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 2019 จาก มิสเจน ลิม (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ เอเชียแปซิฟิก ทริปแอดไวเซอร์ และ มิสเจนนิส ลี ฟาง (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เอเชียแปซิฟิก ทริปแอดไวเซอร์ ซึ่งในปีนี้ การบินไทยได้รับรางวัล 1 ใน 9 สายการบินหลักยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Major Airlines in Asia) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สำหรับสายการบินไทยสมายล์ได้รับ 2 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เช่นเดียวกัน ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) และสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Regional Airlines in Asia) โดยมี นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ นางชาริตา ลีลายุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมในพิธีฯ ณ สำนักงานใหญ่  การบินไทย

อนึ่ง เว็บไซต์ TripAdvisor เป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวที่มีฐานผู้ใช้งานเฉลี่ยเดือนละกว่า 490 ล้านคนทั่วโลก และได้เปิดให้สมาชิกและนักเดินทางทั่วโลกรีวิวสายการบินที่ชื่นชอบครอบคลุมสายการบินทั่วโลก ซึ่งการตัดสินรางวัลจะประมวลผลจากการรีวิวของนักเดินทางทั่วโลกตลอด 12 เดือน (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561) โดยคำนึงถึงความโดดเด่นด้านการบริการ คุณภาพ และความคุ้มค่าที่ลูกค้าชื่นชอบ