การบินไทยจัดโปรโมชั่น สำหรับเยาวชน Youth Fun Zone “Fly ให้สุดฟิน บินให้สุด Fun”

25 กุมภาพันธ์ 2562

ห้ามพลาด! การบินไทยจัดโปรโมชั่น Youth Fun Zone “Fly ให้สุดฟิน บินให้สุด Fun” จำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ สำหรับเยาวชน อายุ 12-25 ปี ในเส้นทางสุดฮิต โดยใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม-31 กรกฏาคม 2562 ราคาไป-กลับ เริ่มต้นสุดฟิน เพียง 5,815 บาท
 
นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ จำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 12-25 ปี ชั้นประหยัด ไป-กลับ ในเส้นทางยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง กรุงเทพฯ-ไทเป รวมทั้ง กรุงเทพฯ สู่ 5 จุดบินในญี่ปุ่น ได้แก่ โตเกียวโอซากา นาโกยา ฟุกุโอกะ และซัปโปโร ซึ่งผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2562 และใช้เดินทางได้ในวันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม-31 กรกฏาคม 2562
มีรายละเอียด "Fly สุดฟิน บินสุด Fun" ดังนี้
 
- Fly สุดฟิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ราคาต่อท่านเริ่มต้นเพียง 5,915 บาท
- บินสุด Fun ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไทเป ราคาต่อท่านเริ่มต้นเพียง 5,815 บาท
- และ Fly สุดฟิน บินสุด Fun เส้นทางกรุงเทพฯ สู่ โตเกียว/ โอซากา/ นาโกยา/ ฟุกุโอกะ/ ซัปโปโร   ไป-กลับ ราคาต่อท่าน เริ่มต้นเพียง 12,135 บาท
 
บัตรโดยสารราคาพิเศษ Youth Fun Zone “Fly ให้สุดฟิน บินให้สุด Fun” ได้รวมค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และเป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือเว็บไซต์ thaiairways.com