การบินไทยยังคงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารระหว่างหยุดทำการบินชั่วคราว

02 เมษายน 2563

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงไปทั่วทุกภูมิภาคในโลก ทำให้บริษัท การบินไทยฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ประกอบกับรัฐบาลประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 บริษัทฯ จำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่ายังมีผู้โดยสารและลูกค้าที่มีความต้องการติดต่อกับการบินไทย บริษัทฯ จึงอำนวยความสะดวกในระหว่างหยุดทำการบิน ดังนี้

1. การจำหน่ายบัตรโดยสาร สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานหลานหลวง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. การสำรองที่นั่ง สามารถติดต่อได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ร้าน Puff&Pie ติดต่อได้ที่
3.1 อาคารรักคุณเท่าฟ้า โทรศัพท์ 0-2973-4345  ทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.
3.2 สำนักงานหลานหลวง โทรศัพท์ 0-2288-7079 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-16.00 น.
รวมทั้งสามารถติดต่อร้าน Puff&Pie สาขาต่างๆ อาทิ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น ได้ที่ Facebook Fanpage: Thai Catering และ Instagram: thaicateringofficial
4. คลังสินค้า สามารถติดต่อได้ที่ THAI Cargo Contact Center โทร. 0-2137-4200 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ผู้โดยสารสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ด้วยตนเอง ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ช่องทาง Social Media อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ ได้แก่ เฟซบุ๊ก: facebook.com/ThaiAirways, LINE Official: @ThaiAirways, twitter @ThaiAirways และ Instagram: Thaiairways.
 
ทั้งนี้ การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากพนักงานที่มีจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท การบินไทยฯ ที่สมัครใจมาอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารในช่วงที่บริษัทฯ หยุดทำการบิน และหวังว่าผู้โดยสารจะเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกสายการบินทั่วโลก บริษัทฯ พร้อมกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบตามปกติอีกครั้งในทันทีหลังสถานการณ์คลี่คลาย และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้