การบินไทยเป็นสายการบินนำร่องในโครงการ Biometric Technology ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยร่วมทดสอบในเส้นทางไปยังสิงคโปร์

22 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นสายการบินนำร่อง หรือ Pilot Carrier ในโครงการ Biometric Technology ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG409 เส้นทางกรุงเทพ - สิงคโปร์ จะเป็นเที่ยวบินทดสอบที่นำเทคโนโลยีด้าน Biometric มาใช้ตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้โดยสาร ซึ่งจะมีการถ่ายภาพใบหน้าของผู้โดยสารขณะเช็คอิน ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566 สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์หมายเลข D9 - D12, เครื่องให้บริการเช็คอินอัตโนมัติ (Common Use Self Service - Kiosk) หมายเลข 63-64 รวมทั้งเคาน์เตอร์ที่จัดไว้ให้เช็คอินกระเป๋าสัมภาระ (Common Use Bag Drop) หมายเลข E14 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการทดลองนำเทคโนโลยีด้าน Biometric มาใช้ตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลของผู้โดยสารโดยการถ่ายภาพใบหน้า ด้วยความสมัครใจ โดยเชื่อมต่อระบบไปยังทุกจุดบริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาทิ จุดตรวจ Passenger Validation และทางออกขึ้นเครื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ผู้โดยสารจะสามารถลดระยะเวลาในการตรวจเอกสารก่อนการเดินทาง ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม โดยการบินไทยจะมีการประเมินผลการทดสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนต่อไป

...............