สถานะเที่ยวบิน

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในหลายๆประเทศ เที่ยวบินจำนวนมากของการบินไทยถูกยกเลิกและเปลี่ยนแปลง ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินได้ที่นี่.

ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง, ยกเลิก หรือขอคืนค่าบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารขอท่านโดยด่วน
หากท่านสำรองบัตรโดยสารผ่านการบินไทย กรุณาติดต่อ สำนักงานของการบินไทย

Manage your contact to receive update flight information and stay connected with THAI.

Ticketing procedures for COVID-19 click here