การบินไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและคืนบัตรโดยสารกรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดในจีน

Flight cancellation to/from China

Flight No.
Route Date
TG674
BKK-PEK
8FEB - 28MAR2020
TG614 BKK-PEK 18,20,22,25,27,29FEB ;
3,5,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28MAR2020
TG675 PEK-BKK 9FEB - 29MAR2020
TG615 PEK-BKK 18,20,22,25,27,29FEB ;
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28MAR2020
TG662 BKK-PVG 10FEB - 28MAR2020
TG664 BKK-PVG 17,19,21,24,26,28FEB ;
2,3,5,7,9,10,12,14,16,17,19,21,23,24,26,28MAR2020
TG663 PVG-BKK 10FEB - 28MAR2020
TG665 PVG-BKK 17,19,21,24,26,28FEB ;
2,3,5,7,9,10,12,14,16,17,19,21,23,24,26,28MAR2020
TG678 BKK-CAN  8FEB - 28MAR2020
TG668 BKK-CAN 16 - 29FEB ;
1,2,4,6,8,9,11,13,15,16,18,20,22,23,25,27MAR2020
TG679 CAN-BKK 8FEB - 28 MAR 2020
TG669 CAN-BKK 16 - 29FEB ;
1,2,4,6,8,9,11,13,15,16,18,20,22,23,25,27MAR2020
TG618 BKK-CTU 6,10,13,16 - 29FEB ;
3,7,10,14,16,17,21,24,25,28MAR2020
TG619 CTU-BKK 6,10,13,16 - 29FEB ;
3,7,10,14,16,17,21,24,25,28MAR2020
TG612 BKK-KMG 6,8,10,11,13,14,15,17FEB - 28MAR2020
TG613 KMG-BKK 6,8,10,11,13,14,15,17FEB - 28MAR2020
TG610 BKK-XMN 6,9,13,16,18FEB - 28MAR2020
TG611 XMN-BKK 6,9,13,16,18FEB - 28MAR2020
TG632 BKK-TPE 24,25FEB ;
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28MAR2020
TG633 TPE-BKK 24,25FEB ;
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28MAR2020
TG602 BKK-HKG DAILY DURING 02-28MAR2020
TG603 HKG-BKK DAILY DURING 03-29MAR2020
TG606 BKK-HKG DAILY DURING 01-28MAR2020
TG607 HKG-BKK DAILY DURING 01-28MAR2020
TG628 BKK-HKG 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29FEB;
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28MAR2020
TG629 HKG-BKK 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29FEB;
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28MAR2020
TG636 BKK-TPE 6,12,18,21,23,29MAR2020
TG637 TPE-BKK 7,13,19,22,24,30MAR2020

Flight reschedule to/from Hong Kong


Normal flight schedule


Revised schedule


Flight No.
Route Date
Departure Time*
Arrival Time* Flights No.DateDeparture Time*Arrival Time*
TG638
BKK-HKG
02-28MAR2020
14.00 17.45 TG638 02-28MAR2020 14.30 18.15
TG639 HKG-BKK 02-28MAR2020 18.55 20.40 TG639
02-28MAR2020 19.25 21.10

* Local time

 

Ticketing procedures for an Outbreak in Wuhan click here

Ticketing procedures flight to-from Hong Kong click here

Passengers of above flights will be rebooked on the next flights.

Passengers may contact THAI contact center +66 2 356 1111 or contact offices in mainland China

Beijing/Zhengzhou: reservation.bjs@thaiairways.com.cn

Guangzhou/Changcha/Shenzhen: reservation.can@thaiairways.com.cn

Kunming: reservation.kmg@thaiairways.com.cn

Chengdu/Chongqing: reservation.ctu@thaiairways.com.cn

Xiamen: reservation.xmn@thaiairways.com.cn

Shanghai: reservation.sha@thaiairways.com.cn

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from Korea

Flight No.
Route Date
TG688
BKK-ICN
26,28,29 FEB ;
1,2,4,6,7,8,9,11,13,14,15,16,18,20,21,22,23,25,27,28 MAR 2020
TG689 ICN-BKK 27,29 FEB ;
1,2,3,5,7,8,9,10,12,14,15,16,17,19,21,22,23,24,26,28,29 MAR 2020
TG650 BKK-PUS 27 FEB;
5,6,12,13,19,26 MAR 2020
TG651 PUS-BKK 27 FEB;
5,6,12,13,19,26 MAR 2020
TG654 BKK-ICN DAILY DURING 07-31MAR2020
TG655 ICN-BKK DAILY DURING 07-31MAR2020
TG658 BKK-ICN DAILY DURING 07-31MAR2020
TG659 ICN-BKK  DAILY DURING 08-31MAR2020;
01APR2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from Singapore

Flight No.
Route Date
TG407
BKK-SIN
20,21,23,24,27,28 FEB 2020  ;
1,2,5,6,8,9,12,13,15,16,19,20,22,23,26,27 MAR 2020
TG408 SIN-BKK 20,21,23,24,27,28 FEB 2020 ;
1,2,5,6,8,9,12,13,15,16,19,20,22,23,26,27 MAR 2020
TG401 BKK-SIN DAILY DURING 24FEB-28MAR2020
TG402 SIN-BKK DAILY DURING 25FEB-29MAR2020
TG413 BKK-SIN DAILY DURING 24FEB-28MAR2020
TG414 SIN-BKK DAILY DURING 24FEB-28MAR2020

Flight reschedule to/from Singapore


Normal flight schedule


Revised schedule


Flight No.
Route Date
Departure Time*
Arrival Time* Flights No.DateDeparture Time*Arrival Time*
TG409
BKK-SIN
27FEB-28MAR2020
16.35 19.55 TG409 02-28MAR2020 16.50 20.10
TG410 SIN-BKK 27FEB-28MAR2020 22.20 21.00 TG410
02-28MAR2020 21.15 22.35

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from Japan

Flight No.
Route Date
TG646
BKK-NGO
3,4,10,11,17,18MAR2020;
TG647 NGO-BKK 4,5,11,12,18,19MAR2020;
TG648 BKK-FUK 2,5,9,12,16,19MAR2020;
TG649 FUK-BKK 2,5,9,12,16,19MAR2020;
TG640 BKK-NRT DAILY DURING 01-18MAR2020;
TG641 NRT-BKK DAILY DURING 02-19MAR2020;

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from Philippines

Flight No.
Route Date
TG620
BKK-MNL
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28MAR2020
TG621 MNL-BKK 3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28MAR2020
TG624 BKK-MNL 1,2,4,6,8,9,11,13,15,16,18,20,22,23,25,27MAR2020
TG625 MNL-BKK 1,2,4,6,8,9,11,13,15,16,18,20,22,23,25,27MAR2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from Bangladesh

Flight No.
Route Date
TG339
BKK-DAC
25,26,28,29FEB ;
DAILY DURING 01-28MAR2020
TG340 DAC-BKK 26,27,29FEB ;
DAILY DURING 01-29MAR2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from United Arab Emirates

Flight No.
Route Date
TG517
BKK-DXB
2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27MAR2020
TG518 DXB-BKK 2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27MAR2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from Malaysia

Flight No.
Route Date
TG417
BKK-KUL
DAILY DURING 02-31MAR2020
TG418 KUL-BKK DAILY DURING 02-31MAR2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from Denmark

Flight No.
Route Date
TG950
BKK-CPH
12,19,26MAY2020
TG951 CPH-BKK 12,19,26MAY2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from Sweden

Flight No.
Route Date
TG960
BKK-ARN
14,21,28MAY2020
TG961 ARN-BKK 14,21,28MAY2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from Indonesia

Flight No.
Route Date
TG435
BKK-CGK
DAILY DURING 01-31MAR2020
TG436 CGK-BKK DAILY DURING 01-31MAR2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from Sri Lanka

Flight No.
Route Date
TG307
BKK-CMB
2,7,9,14,16,21,23,28,30MAR2020
TG308 CMB-BKK 3,8,10,15,17,22,24,29,31MAR2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight cancellation to/from India

Flight No.
Route Date
TG325
BKK-BLR
3,10,17,24,31MAR2020
TG326 BLR-BKK 4,11,18,25MAR2020;
01APR2020
TG313            BKK-CCU 2,9,16,23,30MAR2020
TG314 CCU-BKK 3,10,17,24,31MAR2020
TG329 BKK-HYD 2,16,23,30MAR2020
TG330 HYD-BKK 3,17,24,31MAR2020
TG337 BKK-MAA 2,4,9,11,16,18,23,25,30MAR2020
TG338 MAA-BKK 3,5,10,12,17,19,24,26,31MAR2020
TG335 BKK-DEL 6,13,20,27MAR2020
TG336 DEL-BKK 7,14,21,28MAR2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเส้นทางจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และอิตาลี
อัพเดท : 26 กุมภาพันธ์ 2563

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย โดยขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน ดังนี้
 
1. เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์
 
-บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป-กลับ จากกรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได โซล ปูซาน ไทเป เกาสง และสิงคโปร์ ที่ออกบัตรโดยสาร ก่อน และ/หรือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563
 
2. เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่จีน และฮ่องกง
 
- บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทาง ไป-กลับ จากกรุงเทพฯ สู่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซี่ยเหมิน คุนหมิง และเส้นทาง ไป-กลับ ด้วยเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ จากกรุงเทพฯ สู่ฉงชิ่ง ฉางซา และเจิ้งโจว รวมทั้งเที่ยวบินรหัสร่วมของสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เซินเจิ้น และภูเก็ต-เซินเจิ้น และเที่ยวบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง หรือภูเก็ต-ฮ่องกง ที่ออกบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 28 มกราคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 30 เมษายน 2563 
 
3.   เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่อิตาลี
 
- บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม และ กรุงเทพฯ-มิลาน ที่ออกบัตรโดยสาร ก่อน และ/หรือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563
 
ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร หรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
     
#อุ่นใจต่างกัน
#TG_becausewecare

-------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยปรับลดเที่ยวบินสู่เมืองต่างๆ ในเอเชีย
อัพเดท : 20 กุมภาพันธ์ 2563

1. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน
 เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 614/615 ของวันที่ 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
- เที่ยวบินที่ ทีจี 674 ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 675 ระหว่างวันที่ 2 - 29 มีนาคม 2563
 
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 662/663 ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 664/665 ของวันที่ 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
 
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - กวางโจว
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 668/669 ของวันที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 678/679 ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยเหมิน
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 610/611 ของวันที่ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
 
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - คุนหมิง
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 612/613 ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - เฉิงตู
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 618/619 ของวันที่ 3, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 28 มีนาคม 2563
 
2. เส้นทางบินสู่ฮ่องกง
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 602 ระหว่างวันที่ 2 - 28 มีนาคม 2563
- เที่ยวบินที่ ทีจี 603 ระหว่างวันที่ 3 - 29 มีนาคม 2563
- เที่ยวบินที่ ทีจี 606/607 ระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563

3. เส้นทางบินสู่ไต้หวัน
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ไทเป
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 632/633 ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 มีนาคม 2563
 
4. เส้นทางบินสู่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - นาโกยา
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 646 ของวันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 647 ของวันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19 มีนาคม 2563
 
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 648/649 ของวันที่ 2, 5, 9, 12, 16, 19 มีนาคม 2563


5. เส้นทางบินสู่ประเทศเกาหลี
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - โซล
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 688 ของวันที่ 26, 28, 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 689 ของวันที่ 27, 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29 มีนาคม 2563
 
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ปูซาน
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 650/651 ของวันที่ 20, 26, 27 กุมภาพันธ์, 5, 6, 12, 13, 19, 26 มีนาคม 2563


6. เส้นทางบินสู่ประเทศสิงคโปร์
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 401 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563
- เที่ยวบินที่ ทีจี 402 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2563
- เที่ยวบินที่ ทีจี 407/408 ของวันที่ 20, 21, 23, 24, 27, 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 413/414 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563
 
7. เส้นทางบินสู่ประเทศฟิลิปปินส์
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - มะนิลา
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 620/621 ของวันที่ 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 624/625 ของวันที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 มีนาคม 2563
 
8. เส้นทางบินสู่ประเทศบังกลาเทศ
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ธากา
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 339 ของวันที่ 25, 26, 28, 29 กุมภาพันธ์ และระหว่างวันที่ 1 - 28 มีนาคม 2563
- และเที่ยวบินที่ ทีจี 340 ของวันที่ 26, 27, 29 กุมภาพันธ์ และระหว่างวันที่ 1 - 29 มีนาคม 2563
 
9. เส้นทางบินสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ดูไบ
- ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 517/518 ของวันที่ 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 มีนาคม 2563
 
ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตารางการบินที่ปรับปรุงใหม่ รายละเอียดเที่ยวบินที่ทำการบินและเที่ยวบินที่ปรับลดได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

-------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเส้นทางญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์
อัพเดท : 19 กุมภาพันธ์ 2563

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดและต้องเฝ้าระวัง หลายประเทศได้แนะนำให้ประชาชนลดการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ โดยไม่จำเป็น บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน ดังนี้

-  บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได โซล ปูซาน ไทเป เกาสง และสิงคโปร์

-  บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป-กลับ เชียงใหม่-เกาสง

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารการบินไทย ก่อน และ/หรือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร หรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยปรับลดเที่ยวบินไปยังเกาหลีและสิงคโปร์

อัพเดท : 15 กุมภาพันธ์ 2563

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และล่าสุดหลายประเทศได้แนะนำให้ประชาชนลดการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ โดยไม่จำเป็น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดเที่ยวบินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางและปริมาณการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสาร ดังนี้

1. ปรับลดเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โซล จากเดิมทำการบิน 5 เที่ยวบินต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็นทำการบิน 4 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-28 มีนาคม 2563

2. ยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปูซาน ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 5-6 มีนาคม 2563

3. ปรับลดเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ จากเดิมทำการบิน 5 เที่ยวบินต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็นทำการบิน 4 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์-27 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตารางการบินที่ปรับปรุงใหม่ รายละเอียดเที่ยวบินที่ทำการบินและเที่ยวบินที่ปรับลดได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24ชั่วโมง

-------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยปรับลดเที่ยวบินในเส้นทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน
อัพเดท : 02 กุมภาพันธ์ 2563

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐบาลจีนได้ออกประกาศยกเลิกการเดินทางเข้าออกเมืองอู่ฮั่น รวมทั้งเมืองใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ได้ปรับตารางการบินโดยปรับลดเที่ยวบินสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการเดินทางและปริมาณการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 6-29 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
 
1.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง จากเดิมทำการบิน  2 เที่ยวบินต่อวัน  ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 1 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2563

2.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ จากเดิมทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อวัน  ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 1 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 10-29 กุมภาพันธ์ 2563

3.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กวางโจว จากเดิมทำการบิน  2 เที่ยวบินต่อวัน  ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 1 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2563

4.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฉิงตู จากเดิมทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์   ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6-27 กุมภาพันธ์  2563

5.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-คุนหมิง จากเดิมทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6-29 กุมภาพันธ์ 2563

6.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยเหมิน จากเดิมทำการบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2563

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงดำเนินการปรับตารางการบิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทาง จึงขอให้ผู้โดยสารมั่นใจในมาตรการป้องกันและการดูแลผู้โดยสารของการบินไทย

 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตารางการบินที่ปรับปรุงใหม่ มีรายละเอียดเที่ยวบินที่ทำการบินและเที่ยวบินที่ยกเลิกได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินกรณีไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดในจีน
อัพเดท : 25 มกราคม 2563
ตามที่เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลจีนได้ออกประกาศยกเลิกการเดินทางเข้าออกในเมืองอู่ฮั่น ของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเมืองใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงนั้น

บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับ จึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ สู่ 6 จุดบินในจีน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซียะเหมิน คุนหมิง เฉิงตู และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ 3 จุดบิน ได้แก่ ฉงชิ่ง ฉางซา และเจิ้งโจว สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสาร ก่อน และ/หรือ วันที่ 24 มกราคม 2563 และเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

• WHO standard recommendations for individuals to reduce the risk of exposure 

• WHO daily situation reports