ข้อมูลเที่ยวบิน TG921 / TG923 15 มกราคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

เนื่องจากการนัดหยุดงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เที่ยวบินของการบินไทย TG921 (ออกเดินทางปกติ 13:45น.) และ TG 923 (ออกเดินทางปกติ 20:55 น.) ไปยังกรุงเทพ ฯ ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562  จะไม่ทำการบิน

การบินไทยจะให้บริการในเที่ยวบินเพิ่มเติมไปยังกรุงเทพ ฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยผู้โดยสารของทั้งสองเที่ยวบินจะออกเดินทางจากแฟรงค์เฟิร์ตไปยังกรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินของการบินไทย TG9239 เวลา 10.30 น. ด้วยเครื่องบินแบบ A380

เคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2562

อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านของทั้งสองเที่ยวบินดังกล่าว TG921 และ TG923 ที่ออกเดินทางในวันที่ 15 มกราคม2562 ไม่ต้องเดินทางมายังสนามบินเนื่องจากไม่สามารถเช็คอินผู้โดยสารได้ เนื่องจากการนัดหยุดงานโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สนามบิน

ขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางการบิน และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiairways.com หรือ THAI Contact Center 02-356-1111

---------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2562

การบินไทยขอแจ้งให้ทราบ ตามประกาศท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตมีกำหนดประท้วงหยุดงานในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 02.00 น. ถึง 20.00 น. ซึ่งจะส่งผลมีการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากท่าอากาศยานฯ ต้องปิดจุดตรวจร่างกายและสัมภาระผู้โดยสาร (Security Check Points) ทั้งหมด

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแนะนำให้คนไทยผู้ที่มีกำหนดเดินทางผ่านท่าอากาศยานข้างต้นในวันและเวลาดังกล่าว ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินจากสายการบินหรือบริษัทนำเที่ยว ตลอดจนขอรับคำแนะนำหากเที่ยวบินที่จะโดยสารถูกยกเลิกและจำเป็นต้องเปลี่ยนเที่ยวบิน

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างใดหรือไม่ ได้จากเวบไซต์ของท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต

https://www.frankfurt-airport.com/en.html

สำหรับผู้โดยสารการบินไทย  สามารถติดตามข้อมูลเที่ยวบิน Thai Contact Center 02-356-1111 หรือ www.thaiairways.com