การบินไทยและไทยสมายล์ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19