Menu

News & Announcements

ส่วนลด 15% สำหรับ THAI Shop เมื่อใช้บริการการเช็คอินอัตโนมัติของการบินไทย

การบินไทยได้ให้บริการ 3 ทางเลือก ที่รวดเร็ว สะดวกสบายสำหรับการเช็คอิน โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (www.thaiairways.com)  แอพพลิเคชั่นของการบินไทย หรือเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ (Self Check-in Kiosk)  ซึ่งให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  แฟรงก์เฟิร์ต  โคเปนเฮเกน  ลอนดอนฮีทโธรว์ และโตเกียวนาริตะ   

นอกจากผู้โดยสารจะได้สิทธิประโยชน์ในการทำการเช็คอินล่วงหน้า/เลือกที่นั่งด้วยตนเอง และโหลดสัมภาระที่เคาน์เตอร์   BAG-DROP แล้ว   ระหว่างวันนี้ถึง 30 เมษายน 2560 ผู้โดยสารที่ใช้บริการการเช็คอินอัตโนมัติเหล่านี้ สามารถนำบัตรที่นั่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-boarding pass) หรือ บัตรที่นั่งที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ มารับส่วนลด 15% ในการซื้อผลิตภัณฑ์ใน THAI Shop ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

• บัตรที่นั่งดังกล่าวมีระยะเวลา 30 วันนับจากวันเดินทาง
• ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการนำบัตรที่นั่งดังกล่าวมาแสดงเมื่อซื้อสินค้า
• ไม่จำกัดชื่อบุคคลที่นำบัตรดังกล่าวมาแสดงเมื่อซื้อสินค้า

 


24 พฤศจิกายน 2559