การบินไทยจัดโปรโมชั่นบินเป็นกลุ่มราคาพิเศษ IT’S JAPAN TIME สู่ญี่ปุ่น

24 พฤษภาคม 2561

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารบินเป็นกลุ่ม IT’S JAPAN TIME ในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ โตเกียว (นาริตะ) โอซากา นาโกยา ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับลูกค้าที่เดินทางพร้อมกัน 8 คนขึ้นไป ราคาต่อท่านเริ่มต้นที่ 12,660 บาท เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ IT’S JAPAN TIME สำหรับเดินทางไปยัง 4 จุดหมายปลายทางยอดนิยมในญี่ปุ่น ในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ สู่ โตเกียว (นาริตะ) โอซากา นาโกยา ฟุกุโอกะ เพื่อเป็นการสมนาคุณลูกค้าที่วางแผนการเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ราคาต่อท่านเริ่มต้นที่ 12,660 บาท ซึ่งผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินและเส้นทาง ไป - กลับ ดังนี้
 
- เส้นทางกรุงเทพฯ (TG676) - โตเกียว (นาริตะ) (TG641/TG643/TG677) - กรุงเทพฯ   
- เส้นทางกรุงเทพฯ (TG672) - โอซากา (TG623/TG673) - กรุงเทพฯ     
- เส้นทางกรุงเทพฯ (TG646) - นาโกยา (TG645/TG647) - กรุงเทพฯ     
- เส้นทางกรุงเทพฯ (TG648) - ฟุกุโอกะ (TG649) - กรุงเทพฯ  
 
ราคาดังกล่าวรวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว (ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรโดยสาร) บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และเป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข  ผู้โดยสารจะได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของรอยัล ออร์คิด พลัส

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางบินพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)