การเปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษรอยัล ออร์คิด บริเวณขาออกระหว่างประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน (concourse ) E ฝั่งตะวันตก สนามบินสุวรรณภูมิ

10 พฤศจิกายน 2563

ห้องรับรองพิเศษรอยัล ออร์คิด  บริเวณขาออกระหว่างประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน (concourse ) E ฝั่งตะวันตก สนามบินสุวรรณภูมิ  ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 0500-2330น. ทุกวัน  

ห้องรับรองพิเศษให้บริการภายใต้แนวคิด  the concept of “4C - Confidence, Clean, Care and Comfort” เพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความมั่นใจ และ พึงพอใจสูงสุดบริษัทฯ มีมาตรการในการยับยั้งการเผยแพร่ของเชื้อ Covid 19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขอนามัย รวมถึงการทำความสะอาดภายในห้องรับรองฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

การบินไทยยินดีต้อนรับ  ผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินไทย ผู้โดยสารบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัมและบัตรทอง ผู้โดยสารชั้นธุรกิจและบัตรทองของStar Alliance  ผู้โดยสารของสายการบินลูกค้า และ ผู้โดยสารที่ถือบัตรเครดิตที่ทำสัญญากับการบินไทย และนอกจากนี้ ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศของทุกสายการบิน สามารถติดต่อซื้อบริการเพิ่มเติมได้ที่ห้องรับรองพิเศษของการบินไทยเช่นกัน

ผู้โดยสารสามารถใช้บริการต่างๆในห้องรับรองเพื่อพักผ่อนก่อนเดินทาง เช่นบริการ Wi-Fi, อาหารร้อนจานเดียว, ขนมและของว่าง และเครื่องดื่มอีกมากมาย (ทั้งนี้ไม่สามารถให้บริการห้องอาบน้ำและ Slumber roomได้)