ประกาศ

News & Announcements

แลกรางวัลบัตรโดยสาร รอยัล ออร์คิด พลัส ด้วยตารางรางวัลปัจจุบัน

 

รอยัล ออร์คิด พลัส  ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านสมาชิกยังคงสามารถใช้จำนวนไมล์ในการแลกรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลอัพเกรดได้ตามตารางรางวัลปัจจุบันต่อไป


ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนตารางรางวัลรูปแบบใหม่  ซึ่งเดิมมีกำหนดเริ่มใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2557  และการมอบเทียร์โบนัสไมล์สำหรับท่านสมาชิกบัตรแพลทินัมและสมาชิกบัตรทอง  ซึ่งเดิมมีกำหนดเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2557  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะยังไม่เริ่มดำเนินการในช่วงระยะเวลานี้ 


รอยัล ออร์คิด พลัส  จะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับท่านสมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง  หากจะมีการปรับเปลี่ยนตารางรางวัลต่างๆ  เพื่อให้ท่านสมาชิกสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น    


รอยัล ออร์คิด พลัส  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับและมอบความคุ้มค่าให้กับท่านสมาชิก ด้วยหลากหลายช่องทางของการสะสมไมล์  การแลกรางวัล  รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  เพื่อท่านสมาชิกต่อไป


* สำหรับรางวัลที่มีการแลกและออกบัตรโดยสาร ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2557  หากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเที่ยวบินและวันเดินทาง ท่านจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเที่ยวบินหรือวันเดินทางได้ตลอดช่วงอายุ 1 ปีนับจากวันออกบัตรโดยสารรางวัลของท่าน