การบินไทยอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร สามารถเช็คอินด้วยตัวเองได้ 3 ช่องทาง

12 กรกฎาคม 2565

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงเวลาที่มีปริมาณการเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องที่อาจต้องใช้เวลาในการรอรับบริการตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in) จากเคาน์เตอร์ตามปกติ โดยผู้โดยสารของการบินไทยสามารถเลือกใช้บริการ Check-in ได้ด้วยตนเอง 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 : Check-in ผ่านระบบ Internet (web-browser) คลิกที่นี่

วิธีที่ 2 : Check-in ผ่าน Thai Airways mobile application คลิกที่นี่

วิธีที่ 3 : Check-in ผ่านตู้ Check-in อัตโนมัติ (Self Check-in Kiosk) ที่จัดบริการไว้ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออกบริเวณ Row B, C, D, E, F, G, H, J, K และผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระโหลดได้ที่ Self Bag Drop Counter ที่ Row C (C1-C2), Row D (D1-D4) และ Row E (E1-E19) ซึ่งจะมีพนักงานคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในทุกจุดบริการ สำหรับผู้โดยสารที่ Check-in ล่วงหน้าผ่าน Internet หรือ Thai Airways mobile application สามารถรับ Boarding pass ตัวจริง พร้อมป้ายติดกระเป๋าสัมภาระหรือ Baggage tag (ในกรณีมีสัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องบิน)

ได้ที่ตู้ Check-in อัตโนมัติ สำหับขั้นตอนการใช้งาน Kiosk คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ผู้โดยสารที่สามารถใช้บริการตู้ Check-in อัตโนมัติ ได้แก่

- ผู้โดยสารคนไทยและทุกสัญชาติ ที่เดินทางเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง และเส้นทางต่างประเทศ เฉพาะเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์ และออสเตรเลีย

- ผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น ที่เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

- ผู้โดยสารที่ถือ EU พาสปอร์ต เดินทางในเส้นทางยุโรป ได้แก่ ลอนดอน โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูริก บรัสเซลส์ แฟรงก์เฟิร์ต และ มิวนิก (ยกเว้น ปารีส)

ผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้โดยสาร Meet and Assist ประเภทต่างๆ การขอรถเข็น (Wheelchair) การขอที่นั่งพิเศษ รวมทั้งผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดเกินกำหนด กรุณาติดต่อ Check-in Counter

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมจากประเทศปลายทาง และเตรียมเอกสารการเดินทาง รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นต่างๆ ตามที่ประเทศปลายทางกำหนดมาให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง ขอให้ผู้โดยสารพิจารณาเดินทางมายังสนามบินก่อนเวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง