การบินไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ จากเหตุพายุไต้ฝุ่นเลกิมา

11 สิงหาคม 2562

ตามที่ พายุไต้ฝุ่นเลกิมา (Lekima) ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้เกิดกระแสลมแรงบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ เป็นเหตุให้เครื่องบินไม่สามารถทำการบินได้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินเที่ยวบินเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่  10 - 11 สิงหาคม 2562 นั้น 

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ ที่ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 โดยจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม THAI Contact Center โทร 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยเปลี่ยนแปลงตารางการบินกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ จากเหตุพายุไต้ฝุ่นเลกิมา

10 สิงหาคม 2562

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบิน เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นเลกิมาได้เคลื่อนตัวเข้าสู่เซี่ยงไฮ้

ตามที่พายุไต้ฝุ่นเลกิมาได้เคลื่อนตัวเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้เกิดกระแสลมแรงบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ เป็นเหตุให้เครื่องบินไม่สามารถทำการบินได้ การบินไทยจึงขอแจ้งการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ระหว่างวันที่  10-11 สิงหาคม 2562 ดังนี้

1. เที่ยวบิน ทีจี 662เส้นทาง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ กำหนดเวลาเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากเดิมเวลา 00.30 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เปลี่ยนเป็นเวลา 15.45 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ถึงเซี่ยงไฮ้เวลา 20.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 11 สิงหาคม 2562

2. เที่ยวบิน ทีจี 664 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ กำหนดเวลาเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากเดิมเวลา 10.45 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เปลี่ยนเป็นเวลา 12.45 น. ของวันที่11สิงหาคม 2562 ถึงเซี่ยงไฮ้เวลา 18.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 11 สิงหาคม 2562
 
3. เที่ยวบิน ทีจี 663 เส้นทาง เซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2562 จากเดิมกำหนดออกจากเซี่ยงไฮ้เวลา 07.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เปลี่ยนเป็นเวลา 22.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 11 สิงหาคม 2562  และเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 01.00 น.ของวันที่  12 สิงหาคม 2562

4. เที่ยวบิน ทีจี 665 เส้นทาง เซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2562 จากเดิมกำหนดออกจากเซี่ยงไฮ้เวลา 17.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เปลี่ยนเป็นเวลา 19.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 11 สิงหาคม 2562 และเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 22.10 น.ของวันที่ 11 สิงหาคม 2562
 
ทั้งนี้ ตารางการบินข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพอากาศ ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือที่ THAI Contact Center
โทร. 0-2356-1111 ซึ่งการบินไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 
.................