การบินไทยรับรางวัลพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีที่สุดของโลก อันดับ 3 และรางวัลสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินที่ดีที่สุดของโลก อันดับ 4 จากสกายแทรกซ์

01 ตุลาคม 2564

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีที่สุดของโลก อันดับ 3 (World’s Best Airline Cabin Crew) และสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินที่ดีที่สุดของโลก อันดับ 4 (World's Best Airport Services)จากการประกาศรางวัลจากสกายแทรกซ์ ประจำปี 2021 (The 2021 Skytrax World Airline Awards) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการให้บริการของการบินไทยในมาตรฐานระดับโลก และมีคุณภาพในระดับที่นานาชาติยอมรับ นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับการจัดอันดับอีก 3 รางวัล ได้แก่ สายการบินที่มีพนักงานให้บริการที่ดีที่สุดของเอเชีย อันดับ 5 (Best Airline Staff in Asia) ซึ่งรางวัลนี้ได้จากการให้บริการอันยอดเยี่ยมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมทั้งพนักงานต้อนรับภาคพื้น สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดที่ดีที่สุดของโลก อันดับ 6 (World’s Best Economy Class) และสายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดที่ดีที่สุด อันดับ 9 (Best Economy Class Airline Catering) โดยรางวัลเหล่านี้ถือเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานการบินไทย และเป็นความภาคภูมิใจของการบินไทยที่แสดงให้เห็นถึงการบริการแบบเต็มรูปแบบในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การบินไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในทุกด้าน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดตลอดไป 

 

อนึ่ง สกายแทรกซ์ เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากนักเดินทางทั่วโลก และนำมารวบรวมประเมินผลมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการของสายการบินต่าง ๆ ที่มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สนามบินจนถึงการบริการบนเครื่องบิน อาทิ การให้บริการเช็คอิน ความสะดวกสบายของที่นั่งและภายในห้องโดยสาร การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน เป็นต้น โดยการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ จัดทำขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 และ 2564 เป็นช่วงเวลาที่สายการบินทั่วโลกประสบปัญหาจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 รวมทั้งมีข้อจำกัดอันเข้มงวดของการเดินทาง ทำให้ความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารทั่วโลกลดลง แต่ในปี 2564 การเดินทางเริ่มมีมากขึ้นแต่ยังอยู่ภายใต้การเดินทางที่มีข้อจำกัด

...................