การบินไทยรับรางวัลพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีที่สุดของโลก อันดับ 4 และรางวัลสายการบินที่มีพนักงานให้บริการที่ดีที่สุดของเอเชีย อันดับ 4 ประจำปี 2565 จากสกายแทรกซ์

27 กันยายน 2565

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีที่สุดของโลก (World’s Best Airline Cabin Crew) อันดับ 4 และรางวัลสายการบินที่มีพนักงานให้บริการที่ดีที่สุดของเอเชีย (Best Airline Staff in Asia) อันดับ 4

จากการประกาศรางวัลจากสกายแทรกซ์ ประจำปี2565 (The 2022 Skytrax World Airline Awards) ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการให้บริการของการบินไทยในมาตรฐานระดับโลก และมีคุณภาพในระดับที่นานาชาติยอมรับ

นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับการจัดอันดับอีก 3 รางวัล ได้แก่ สายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินที่ดีที่สุดของโลก (World's Best Airport Services) อันดับ 8 สายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดที่ดีที่สุด (Best Economy Class Airline Catering)

อันดับ 8 สายการบินที่ให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งที่ดีที่สุด (Best First Class Airline Lounges in 2022) อันดับ 10 ซึ่งรางวัลเหล่านี้ถือเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานการบินไทย และเป็นความภาคภูมิใจของการบินไทยที่แสดงให้เห็นถึงการบริการในระดับมาตรฐานสากล

โดยการบินไทยจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทั้งการให้บริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในทุกด้าน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

สกายแทรกซ์ เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยปี 2565 นี้ได้สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากนักเดินทางทั่วโลก จำนวนกว่า 13.42 ล้านคน นำมารวบรวมประเมินผลมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการของสายการบินต่างๆ กว่า 350 สายการบิน

ที่มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สนามบินจนถึงการบริการบนเครื่องบิน โดยการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ จัดทำขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2565

……………………