ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร

การบินไทยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารที่สำนักงานการบินไทย
และศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (THAI Contact Center) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 

อัตราค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารขึ้นอยู่กับเส้นทาง รายละเอียด ดังนี้
ช่องทางการซื้อบัตรโดยสารพื้นที่ให้บริการ เส้นทางสกุลเงินอัตราค่าธรรมเนียม
เว็บไซต์ของการบินไทย

ทั้งหมด ทุกเส้นทาง ไม่มีค่าธรรมเนียม
สำนักงานการบินไทยหรือ  
ศูนย์บริการลูกค้า
ทางโทรศัพท์
(THAI Contact Center)
ไทย ภายในประเทศ THB
70
ในแถบภูมิภาค THB 380
ข้ามทวีป THB 550
ญี่ปุ่น/ข้ามทวีป  ทุกเส้นทาง USD 40
ในแถบภูมิภาค USD 20
อินโดจีน  USD 10
*ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารสำหรับประเทศเกาหลีและฮ่องกงเนื่องจากเป็นข้อกำหนดของรัฐบาลเกาหลี