นโยบายการจัดการบัตรโดยสารและการยกเลิกเที่ยวบินภายใต้สถานการณ์การระบาดของ โควิด-19

30 สิงหาคม 2564

• บัตรโดยสารที่ออกจากสถานีต่างๆทั่วโลก คลิกที่นี่

• บัตรโดยสาร Royal Orchid Plus (ROP) คลิกที่นี่