ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังประเทศเดนมาร์ก

อัพเดต 19 พฤษภาคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่เดินทางจากโซนประเทศสีเหลืองไม่จําเป็นต้องแสดงผลทดสอบ COVID-19 ระหว่างการเช็คอิน ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในโซนประเทศสีเหลืองและได้รับการยกเว้น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/regarding-persons-travelling-to-denmark-by-air

รายชื่อประเทศโซนสีเหลือง: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/categorization-of-countries

------------------------------------------------------------------------

07 กุมภาพันธ์ 2564

ทางการเดนมาร์กได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ผู้โดยสารทุกคน ยังต้องแสดงผลตรวจ COVID-19 ที่เป็น negative โดยผลตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่อง

2. เมื่อเดินทางถึงเดนมาร์ก ผู้โดยสารทุกคนต้องได้รับการตรวจ rapid test ก่อนออกจากสนามบิน

3. ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคนจะต้องทำการ self-isolation ณ ที่พัก เป็นเวลา 10 วัน

4. หากมีผลตรวจ PCR Test เป็น negative หลังทำการ self-isolation แล้ว 4 วันสามารถยกเลิกการ self-isolation ได้

Ref: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/legal-requirements-upon-entry

------------------------------------------------------------------------

09 มกราคม 2564

ตามที่รัฐบาลเดนมาร์กเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กเพื่อป้องกันมิให้เชื้อ COVID-19 ที่กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่เข้ามาในประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ ระหว่างวันที่ 9 - 17 มกราคม 2564


ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าเดนมาร์กทุกคนยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องแสดงผลการตรวจ COVID-19 เป็นลบ ผลตรวจไม่เกิน 24 ชม. ก่อนขึ้นครื่อง โดยผลการตรวจ COVID-19 สามารถเป็นการตรวจแบบ quick test หรือ antigentest ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็น PCR-test เท่านั้น

สถานที่ที่สามารถตรวจ COVID TEST สามารถรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร : สามารถรู้ผลภายใน 2 ชั่วโมง
โรงพยาบาลปิยะเวท :สามารถรู้ผลภายใน 6-24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลกรุงเทพ : สามารถรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

กรุณาตรวจสอบข้อมูลและเตรียมเอกสารก่อนการเดินทางผ่านทาง ที่นี่