ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังประเทศเดนมาร์ก

09 มกราคม 2564

ตามที่รัฐบาลเดนมาร์กเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กเพื่อป้องกันมิให้เชื้อ COVID-19 ที่กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่เข้ามาในประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ ระหว่างวันที่ 9 - 17 มกราคม 2564

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าเดนมาร์กทุกคนยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องแสดงผลการตรวจ COVID-19 เป็นลบ ผลตรวจไม่เกิน 24 ชม. ก่อนขึ้นครื่อง โดยผลการตรวจ COVID-19 สามารถเป็นการตรวจแบบ quick test หรือ antigentest ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็น PCR-test เท่านั้น

สถานที่ที่สามารถตรวจ COVID TEST สามารถรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร : สามารถรู้ผลภายใน 2 ชั่วโมง
โรงพยาบาลปิยะเวท :สามารถรู้ผลภายใน 6-24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลกรุงเทพ : สามารถรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

กรุณาตรวจสอบข้อมูลและเตรียมเอกสารก่อนการเดินทางผ่านทาง ที่นี่