ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร

15 มกราคม 2564

อังกฤษประกาศมาตรการใหม่ สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรทุกคน ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี  ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ที่มีผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางโดยมาตรการใหม่นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 04.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ตามเวลาท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england