• สำหรับชาวต่างชาติ คลิกที่นี่

• ผู้โดยสารสามารถต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ โดยมีระยะเวลาการต่อเครื่อง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง คลิกที่นี่