News & Announcements

การบินไทยจัดงาน " Warming your Hearts under the Wings of THAI " ฉลองครบรอบ 55 ปี


          
                บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน "Warming your Hearts under the Wings of THAI "  ฉลองครบรอบ 55 ปี บินกับเครื่องฝึกบินจำลองในราคาโปรโมชั่น 5,500 บาท รับได้ 55 กลุ่ม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 เพียงวันเดียวเท่านั้น

                นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่บริษัทฯ จัดโครงการ “สัมผัสประสบการณ์การบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง THAI SIMULATOR EXPERIENCE” เปิดให้ลูกค้าที่ชื่นชอบการบินได้มีโอกาสบินกับเครื่องฝึกบินจำลองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเข้าใช้บริการฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลองเป็นจำนวนมาก และเพื่อร่วมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท การบินไทยฯ ครบรอบ 55 ปี วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสมนาคุณลูกค้าบริษัทฯ ได้จังาน "Warming your Hearts under the Wings of THAI" ให้ลูกค้าได้มีโอกาสฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลองด้วยราคาโปรโมชั่นเพียง 5,500 บาท/ต่อกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 ท่าน โดยเปิดรับลูกค้าได้จำนวน 55 กลุ่ม ใช้ระยะเวลาในการฝึกบินกลุ่มละ 30 นาที เมื่อผ่านการฝึกบินแล้วลูกค้าจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลองที่บรรจุในแฟ้มหนังประทับตราครบรอบ 55 ปี การบินไทยอีกด้วยโดยกำหนดจัดงานในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.ณ อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การบินไทย

                 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกัปตันซึ่งเป็นครูการบิน ผู้มีประสบการณ์ในการสอนนักบินเป็นผู้ควบคุมการฝึกบินอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว ในเครื่องฝึกบินจำลองแบบต่างๆ อาทิ โบอิ้ง B747-400 โบอิ้ง B777-200/300 โบอิ้ง B737-400 แอร์บัส A380-800 แอร์บัส A340-500/600 แอร์บัส A330-300 แอร์บัส A300-600 

                 นอกจากนี้ ลูกค้าที่เข้าร่วมฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลองในงาน "Warming your Hearts under the Wings of THAI" จะได้รับความเพลิดเพลินเพิ่มเติมจากหลากหลายกิจกรรมตลอดวัน อาทิ รับฟังบทเพลงไพเราะจากวงดนตรีที่มีสมาชิกเป็นกัปตัน นักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน การเดินแบบชุดเครื่องแบบนักบิน พนักงานต้อนรับฯ ของการบินไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การขายของที่ระลึก การถ่ายภาพที่ระลึก และการวาดภาพสีน้ำจากศิลปินเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

                 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: THAI Simulator Experience หรือ สอบถามรายละเอียดหรือสำรองการเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2545-2738 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)