การบินไทยรับรางวัลยอดเยี่ยมจาก THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022

23 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Brand Performance on Social Media สาขากลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะ (Transportation) จากการประกาศรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS ประจำปี 2022 งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2013 โดยการบินไทยได้รับรางวัลนี้จากการวัดประสิทธิภาพด้านโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อาทิ จำนวนผู้ติดตามแบรนด์ การเติบโตของผู้ติดตาม การมีส่วนร่วมในแบรนด์ จำนวนความสนใจต่อเนื้อหาของแบรนด์ การพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย การแชร์เนื้อหา และประสิทธิภาพความสามารถในการทำกิจกรรมการตลาด โดยวัดผลบนโซเชียลมีเดียต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ในประเทศไทยใน 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ Facebook Instagram Twitter และ YouTube

 รางวัล Thailand Zocial Awards จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเซียลมีเดียอันดับหนึ่งของประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลมีเดีย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ โดยได้พัฒนา“WISESIGHT METRIC” เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวัดผล ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวง เพื่อความสมบูรณ์ของผลการตัดสิน ถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์หรือเอเจนซี่ เพื่อเชิดชูผลงานที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม

...............