ประกาศ

      ตามที่นายอำพน กิตติอำพน ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 และ นายอำพน  กิตติอำพน , นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม , นายอภิพร ภาษวัธน์  ,  นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ  ,             นายประดิษฐ สินธวณรงค์ , พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ , นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ , พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ , นายวรเดช หาญประเสริฐ , นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ , นายคณิศ แสงสุพรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ในระหว่างนั้น ได้มอบหมายให้นายโชคชัย ปัญญายงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในขณะนั้น อ่านแถลงการณ์ ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ชี้แจงเหตุผลในการเลิกสัญญาจ้าง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ว่ามีเหตุผลสำคัญมาจากวาระ การจัดซื้อเครื่องบิน New  Generation จำนวน  12  ลำ  นั้น

      บุคคลดังปรากฏนามข้างต้นได้ขอให้บริษัทฯ เรียนเพื่อทราบโดยทั่วกันว่า การออกแถลงการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทำตามที่บุคคลหลายฝ่ายและสื่อมวลชนเรียกร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริง   โดยเนื้อหาในแถลงการณ์  ฯ  เป็นการชี้แจงโดยสุจริต   ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด อย่างไรก็ตาม ต่อมามีการดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทซึ่งกันและกันกับนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

    ซึ่งบัดนี้ คู่กรณีได้ทำความเข้าใจกันแล้วโดยบุคคลดังปรากฏนามข้างต้นเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินของ    นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นไปโดยสุจริต ไม่ปรากฏว่าทำให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความเสียหายอย่างใด ๆ และคู่กรณีได้ทำการยุติคดีต่อกันทั้งหมดแล้ว

     
      จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


                                                             ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2558