รับโบนัสไมล์สูงสุด 3,500 ไมล์

รับโบนัสไมล์สูงสุด 3,500 ไมล์ เมื่อสมัครสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมซื้อบัตรโดยสารผ่าน Thai Airways Mobile App และเดินทางกับการบินไทย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกใหม่กับ รอยัล ออร์คิด พลัส และเดินทางกับการบินไทย นอกจากท่านจะได้รับโบนัสไมล์ของเที่ยวบินแรก (THAI First Flight Bonus) จำนวน 2,500 โบนัสไมล์แล้ว เมื่อท่านซื้อบัตรโดยสารผ่าน Thai Airways Mobile App และเดินทาง ไป-กลับในระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ถึง
31 มีนาคม 2562 ท่านยังจะได้รับโบนัสไมล์เพิ่มอีก จำนวน 1,000 ไมล์

 

App Store

Google Play

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • 1. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับการซื้อและการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินของการบินไทย (หมายเลขเที่ยวบิน TG ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก)
  • 2. สมาชิก 1 ท่าน สามารถรับโบนัสไมล์พิเศษนี้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
  • 3. โบนัสไมล์จำนวน 1,000 ไมล์ จะถูกบันทึกในบัญชีสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นสุดโปรโมชั่น
  • 4. เงื่อนไขการได้รับไมล์สะสมจากการเดินทางกับการบินไทยในเที่ยวบินแรก (THAI First Flight Bonus) เป็นไปตามรหัสชั้นโดยสารตามที่กำหนดในโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส
  • 5. การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า