วิธีการผ่อนชำระ 0% 3 เดือน เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

• ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com

วิธีการผ่อนชำระ 0% 3เดือน

ขั้นตอนที่ 1 การชำระเงิน

- เลือกการชำระเงินแบบออนไลน์

- เลื่อนลงด้านล่างและคลิกเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข


ขั้นตอนที่ 2 การชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์

- เลือกการชำระเงิน "ผ่อน 0%" และกรอกข้อมูลบัตรเครดิต

- ตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตและคลิก "Comfirm Payment"

 


• แอปพลิเคชัน Thai Airways

How to pay in credit card installment

ขั้นตอนที่ 1

- เลือกการชำระเงิน "Installment Payment 0%"

ขั้นตอนที่ 2

- กรอกข้อมูลบัตรเครดิต
- ตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตและคลิก "Continue" เพื่อดำเนินการต่อ