โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน ก่อนทำรายการ ครั้งแรกครั้งเดียว และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ

พิมพ์ FLY(วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ค่าบริการขึ้นกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์) 

 

ส่งมาที่ หมายเลข สำหรับบัตรเครดิต
081-927-9999 บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท โฮมโปร วีซ่า แพลทินั่ม, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด, เอไอเอ วีซ่า 
081-256-3333 บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
081-278-2222 บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
081-278-3333 ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
081-250-7777 บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  •  สิทธิพิเศษนี้เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านเครดิต กรุงศรีทุกประเภท, บัตรเครติต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า,กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่าคาร์ดและบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
  • ระยะเวลาในการจอง: 1 มิ.ย.62-31ส.ค.62 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”).
  • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ ภายใต้หมายเลขบัญชีเดียวกัน เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดสายการบิน ยกเว้น สายการบินแอร์เอเชีย จำกัดคะแนนสะสม 90,000 คะแนน/บัญชี/เดือน (คะแนนดังกล่าวคือคะแนนปกติ+คะแนนพิเศษแล้ว)
  • สงวนสิทธิ์การให้คะแนนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการโดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
  • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่และเวลาที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์รวมถึงการซื้อบัตรโดยสารโดยตรงกับแต่ละสายการบินดังกล่าวและรวมทุกช่องทางทั้ง Online ผ่าน Website จากสายการบิน และ จาก Counter สายการบินเท่านั้นบริษัทฯ จะคืนคะแนนภายใน 7 วัน หลังจากจบเดือนที่ทำรายการ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก และจะคืนคะแนนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้นโดยคะแนนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของสมาชิกบัตรในรอบถัดไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการคืนคะแนนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด , บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัดและบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด