โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 กันยายน 2562

 

จัดทริปบินไกลแค่ไหนก็คุ้ม กับบัตรเครดิต SCB

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30,000 บาท* เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาท

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน
30,000 – 59,999 บาท 400 บาท
60,000 – 149,999 บาท 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
(จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด20,000 บาท /ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

เฉพาะบัตร SCB PRIVATE BANKING & SCB FIRST

รับเพิ่ม ! รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 10,000 บาท ** 
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด10,000 บาท /ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

พิเศษ! สำหรับผู้มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 4 ท่านแรก(โดยต้องมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 500,000 ขึ้นไป)

(เฉพาะบัตร SCB PRIVATE BANKING & SCB FIRST)
รับเพิ่ม  กระเป๋า RIMOWA ***รุ่น TOPAS MULTIWHEEL ELETRONIC TAG 82 ลิตร มูลค่า 49,000บาท 

ลงทะเบียนทาง SMS :

พิมพ์FY(วรรค)ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
(ยกเว้นบัตรเครดิตSCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND ได้รับสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียน
จะได้รับสิทธิโดยไม่ต้องSMS ลงทะเบียน)

*/**เงื่อนไขรวม:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคลที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดระหว่างวันที่5กรกฎาคม2562 - 30กันยายน2562 โดยพิมพ์FY (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์12หลักสุดท้ายส่งมาที่4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ยกเว้นบัตรเครดิตSCB PRIVATE BANKING และSCB M LEGEND ได้รับสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • เมื่อผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนแบบเต็มจำนวนเพื่อซื้อบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์บริการของสายการบินไทยโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ www.thaiairways.comหรือแอพพลิเคชั่นสายการบินไทยจะได้รับเครดิตเงินคืนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น
 • เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเดินทางภายในประเทศไทยหรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้แก่การซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านบริษัททัวร์ (Travel Agency) หรือเว็บไซต์ของบริษัททัวร์หรือเว็บไซต์ขายบัตรโดยสารสายการบินออนไลน์ทั่วไปที่ไม่ใช่กับเว็บไซต์ของสายการบินไทยรวมถึง รายการผ่อนชำระSCB Dee Jung, Call For Dee Jung, Dee Jung Transfer และการใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับและ/หรือเงื่อนไขใดๆของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขข้อกำหนดระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่างๆและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย30วันก่อนดำเนินการและกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่SCB Call Center 02-777-7777

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน:

 • ยอดใช้จ่าย30,000 – 59,999บาท/เซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน400บาท/ท่าน, ยอดใช้จ่าย60,000 – 149,999บาท/เซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน1,500บาท/ท่าน, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่150,000บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน5,000บาท/ท่าน
 • จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตรภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกันรวมสูงสุด20,000บาท/ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • จำนวนเงินที่เป็นเศษสตางค์และเศษของการคำนวณจะไม่ถูกนำมาคำนวณในการให้เครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนภายใน60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต(Statement)

**เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10,000 บาท:

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB FIRST ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่500,000บาทขึ้นไปรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก10,000บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืนโดยคำนวนเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตรภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกันสูงสุดไม่เกิน10,000 บาท/ท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

***เงื่อนไขTop Spender:

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตSCB PRIVATE BANKING และSCB FIRST ที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมกันสูงที่สุด 4 ลำดับแรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยต้องมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไปจะได้รับกระเป๋าRIMOWA รุ่นTOPAS MULTIWHEEL ELETRONIC TAG 82 ลิตรมูลค่า49,000 บาทจำนวน 1 ใบ
 • จำกัดผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด4ลำดับแรก และ จำกัดจำนวนกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ/ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • สิทธิพิเศษนี้จะคำนวณยอดการใช้จ่ายสะสม แยกตามประเภทบัตร
 • สงวนสิทธิ์การตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด หลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
 • กรณีที่มีผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเท่ากันหลายท่าน ธนาคารจะพิจารณามอบรางวัลให้กับผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนโดยใช้ข้อมูลจากระบบของธนาคารในการพิจารณาซึ่งจะพิจารณาจากวันที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร
 • ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด ที่www.scb.co.th/th/creditcards.htmlในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และจะส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่ที่ธนาคารจัดส่งใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อธนาคารเพื่อใช้สิทธิรับรางวัลที่SCB Call Center โทร. 02-777 7777 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562หากเกินวันที่กำหนดดังกล่าวธนาคารจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเป็นของอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันเท่ากันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

โปรโมชั่น

It's Japan Time for 2

เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ค้นหาเที่ยวบินค้นหาเที่ยวบิน

โปรโมชั่น

Europe One Way Carnival

เที่ยวบินตรงราคาพิเศษสู่ยุโรป

ค้นหาเที่ยวบินค้นหาเที่ยวบิน