รักคุณเท่าฟ้า 2562 @ สยามพารากอน

วันที่จองบัตรโดยสาร 14 - 17 มีนาคม 2562


ภายในประเทศ

เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2562

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ
รหัสชั้นโดยสาร *ราคารวมภาษีเริ่มต้น (บาท)
RAK KHUN TAO FAH Domestic 2019
เที่ยวเดียว
ไป-กลับ
เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี่
ชั้นประหยัด
1,200
2,400
ชั้นธุรกิจ
3,900 7,800

ระหว่าง เชียงใหม่ และ
(แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงเทพฯ)
รหัสชั้นโดยสาร *ราคารวมภาษีเริ่มต้น (บาท)
RAK KHUN TAO FAH Domestic Cross Country
เที่ยวเดียว
ไป-กลับ
ภูเก็ต, กระบี่
ชั้นประหยัด 2,200 4,350
ชั้นธุรกิจ 6,600 13,150


ระหว่างประเทศ

เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่: 14 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2562

จาก กรุงเทพฯ/ภูเก็ต สู่
รหัสชั้นโดยสาร *ราคาไป-กลับรวมภาษีเริ่มต้น (บาท)
RAK KHUN TAO FAH 2019
ทุกเส้นทาง
ชั้นประหยัด  5,925
ชั้นธุรกิจ  16,935

จาก กรุงเทพฯ/ภูเก็ต สู่ รหัสชั้นโดยสาร *ราคาไป-กลับรวมภาษีเริ่มต้น (บาท)
RAK KHUN TAO FAH Together
สำหรับผู้โดยสาร 6 ท่านขึ้นไป และ เดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
ญี่ปุ่น, ยุโรป, ฮ่องกง, สิงคโปร์, ไทเป, โซล, บาหลี
ชั้นประหยัด  6,665

เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่: 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

จาก กรุงเทพฯ/ภูเก็ต ไป
รหัสชั้นโดยสาร *ราคาไป-กลับรวมภาษีเริ่มต้น (บาท)
RAK KHUN TAO FAH Early Bird
ญี่ปุ่น, ยุโรป
ชั้นประหยัด 14,385
ชั้นธุรกิจ 49,735


**การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า