บินกับเขา กลับกับเรา

*สามารถเลือกที่นั่งได้ที่ counter check-in เท่านั้น


"เนื่องจากโปรชั่นนี้มีที่นั่งจำนวนจำกัด กรณีที่ไม่พบราคาดังกล่าวกรุณาเปลี่ยนแปลงวันเดินทางใหม่ หรือ สำรองที่นั่งบนหน้าหลักของเว็บไซต์สำหรับราคาอื่นๆ"

วันที่จองบัตรโดยสาร 6 - 11 พฤศจิกายน 2562/13 - 18 พฤศจิกายน 2562/20 - 25 พฤศจิกายน 2562/
27 - 30 พฤศจิกายน 2562

เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563

ไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง 15 - 30 พฤศจิกายน 2562/20 - 31 ธันวาคม 2562/1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563


12+Y
2-11Y
0-23M
จาก ญี่ปุ่น สู่ กรุงเทพฯ *ราคารวมภาษีต่อเที่ยวเริ่มต้น (บาท)
นาริตะ, ฮาเนดะ
5,260
โอซากา
4,510
นาโกยา
5,345
ฟุกุโอกะ
4,785
เซนได
4,710

เงื่อนไขบัตรโดยสาร 
เที่ยวบินที่กำหนด
เที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องของการบินไทย (TG ตามด้วยหมายเลข 3 หลัก)

นาริตะ - กรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG 641/643
ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG 661/683
โอซากา - กรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG 623/673
นาโกยา - กรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG 645/647
ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG 649
เซนได - กรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG 627
ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ
-
อายุบัตรโดยสาร
-
รหัสชั้นโดยสาร L: ไม่มีไมล์สะสมปกติ
บัตรโดยสารเด็ก
เด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่ อายุ 2 - 11 ปี: จ่าย 75% ของราคาปกติ
บัตรโดยสารทารก
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ วันที่เดินทาง) ไม่มีที่นั่ง: จ่าย 25% ของราคาปกติ
เงื่อนไขบัตรโดยสาร
1.การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
2. เปลี่ยนแปลงผู้โดยสาร
ไม่อนุญาตให้โอนบัตรโดยสารเป็นชื่อบุคคลอื่นได้
3. แก้ไขชื่อตัวสะกด (บุคคลเดียวกัน)
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวสะกดก่อนการเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ท่าน
4. เลื่อนชั้นโดยสาร
ไม่อนุญาต
5. ยกเลิก/คืนเงิน
ไม่อนุญาต
เงื่อนไขอื่นๆ
น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
*ราคาพิเศษบัตรโดยสารรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

**การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า