ข้อมูลการเดินทาง

บริการการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง แบบ Check Baggage (AVIH)

 

 

บริการนี้ผู้โดยสารสามารถนำสัตว์เลี้ยง Check-in ได้ที่ Passenger Terminals จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปโหลดไว้ที่ห้องบรรทุกสัมภาระ พิเศษใต้ท้องเครื่องบินที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงและ มีระบบรักษาความปลอดภัยพิเศษ สำหรับเที่ยวบินเข้า-ออก ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดให้สัตว์เลี้ยงและที่ใส่สัตว์เลี้ยงมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 32 กิโลกรัม และมีขนาด 54 x 27 x 33 นิ้ว รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักงานการบินไทย ในพื้นที่ของท่าน

 

การบินไทยไม่ให้บริการการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องแบบ Check Baggage (AVIH)  สำหรับเที่ยวบินดังต่อไปนี้

1. เที่ยวบินไป โอ๊กแลนด์ เดนปาซาร์ ดูไบ ฮ่องกง และ ลอนดอน

2. เที่ยวบิน ไป/ กลับจาก ออสเตรเลีย (บริสเบน เมลเบิร์น เพิร์ท ซิดนีย์)

3. เที่ยวบินที่ให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A320

สำหรับเที่ยวบินดังกล่าว สามารถขนส่งสัตว์เลี้ยงด้วยบริการ cargo


เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของสุนัขสายพันธุ์ที่มีหน้าสั้นและกว้าง ทำให้เกิดปัญหาในการหายใจโดยเฉพาะเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในห้องแยกสัมภาระหรือเมื่อเครื่องบินอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของสุนัขเหล่านี้ บริษัท การบินไทย ฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับสุนัขสายพันธุ์ดังต่อไปนี้เป็นสัมภาระเพื่อเดินทางไปกับผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะขนส่งสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อกองการขนส่งสินค้า

1. อเมริกันบูลลี่ ( American Bulldog / Bully)

2. อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์ เทอร์เรียร์ (American Staffordshire Terrier)

3.อเมริกันพิทบูลเทอร์เรียร์ (American Pit Bull Terrier)

4. บอสตัน เทอร์เรียร์ (Boston Terrier)

5. บ็อกเซอร์ ( Boxer)

6. บราสเซิลส์กริฟเฟิน (Brussels Griffon)

7. บูลด็อก (Bulldog)

8. ไชนีสปั๊ก (Chinese Pug)

9. เชา เชา (Chow Chow)

10. ดัชปั๊ก (Dutch Pug)

11. อิงลิชบูลด็อก (English Bulldog)

12. อิงลิช ทอย สแปเนียล (English Toy Spaniel)

13. เฟรนช์ บูลด็อก (French Bulldog)

14. ลาซา แอปโซ ( Lhasa Apso)

15. เจแปนนีสบ็อกเซอร์ (Japanese Boxer)

16. เจแปนนีสปั๊ก (Japanese Pug)

17. เจแปนนีสชิน (Japanese Spaniel (Chin)

18. มาสทิฟฟ์ (ทุกสายพันธุ์) Mastiff (All Breeds)

19. ปักกิ่ง (Pekinese)

20. พิทบูล (Pit Bull)

21. ปั๊ก (Pug)

22. ชาเป่ย (Shar Pei)

23. ชิสุ (Shih Tzu)

24. สแตฟเฟอร์ดไชร์ บูล เทอร์เรียร์ (Staffordshire Bull Terrier)

25. ทิเบตันสแปเนียล   (Tibetan Spaniel)

ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยสุนัขนำทางหรือสุนัขที่ให้ความช่วยเหลือได้

  สามารถนำสุนัขนำทางสำหรับผู้โดยสารที่ตาบอด และสุนัขที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่หูหนวกไปยังประเทศต่างๆ ได้ โดยผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ The Animal Quarantine และมีเอกสารครบสำหรับการเดินทาง

  การบริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาติดต่อสำนักงานขายการบินไทยประจำท้องถิ่นของท่านอย่างน้อย 48 ชั่วโมง สุนัขไม่จำเป็นจะต้องมีที่นั่งและสามารถอยู่ข้างๆผู้โดยสารได้ ยกเว้นส่วนประตูทางออก ซึ่งสุนัขต้องเชือกบังคับด้วย