เส้นทางการบินของการบินไทย

(2 - 11 ปี)
(0 - 23 เดือน)
(2 - 11 ปี)
(0 - 23 เดือน)
+Add More Route
   บินตรง จาก กรุงเทพฯ ไปวันที่ออกเดินทางข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ
   ยุโรป
   สตอกโฮล์ม อังคาร
   เดินทางได้ตั้งแต่ 15ม.ค. ถึง 28ก.พ.65
   คลิกที่นี่
   โคเปนเฮเกน อาทิตย์
   เดินทางได้ตั้งแต่ 15ม.ค. ถึง 28ก.พ.65
   คลิกที่นี่
   แฟรงก์เฟิร์ต จันทร์, พุธ, อาทิตย์
   เดินทางได้ตั้งแต่ 15ม.ค. ถึง 28ก.พ.65 
   คลิกที่นี่
   ซูริค  จันทร์, พุธ, ศุกร์
   เดินทางได้ตั้งแต่ 15ม.ค. ถึง 28ก.พ.65
   คลิกที่นี่
   บรัสเซลส์ พุธ, ศุกร์
   เดินทางได้ตั้งแต่ 15ม.ค. ถึง 28ก.พ.65 
   คลิกที่นี่
   ปารีส อาทิตย์
   เดินทางได้ตั้งแต่ 15ม.ค. ถึง 28ก.พ.65
   คลิกที่นี่
   ลอนดอน อังคาร, พุธ, พฤหัสฯ, อาทิตย์
   เดินทางได้ตั้งแต่ 19ม.ค. ถึง 28ก.พ.65
   คลิกที่นี่
   เอเชีย
   โอซากา อังคาร, พุธ, พฤหัสฯ, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์

   คลิกที่นี่

   ** จำนวนของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นถูกควบคุมตามข้อกำหนดของหน่วยงาน JCAB

   นาโกยา พุธ, พฤหัสฯ, ศุกร์, อาทิตย์
   โตเกียว (ฮาเนดะ)
   อังคาร, พฤหัสฯ, เสาร์
   โตเกียว (นาริตะ) ทุกวัน
   ไทเป จันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ อาทิตย์  คลิกที่นี่
   ฮ่องกง พุธ, ศุกร์, อาทิตย์ คลิกที่นี่
   โซล ทุกวัน คลิกที่นี่
   กลุ่มประเทศแถบเอเชียตอนใต้
   สิงคโปร์ ทุกวัน
   คลิกที่นี่
   จาการ์ตา พุธ, ศุกร์ คลิกที่นี่
   ซิดนีย์ จันทร์, พุธ, ศุกร์, อาทิตย์
   คลิกที่นี่
   กลุ่มประเทศแถบตะวันตก และ กลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง
   ธากา อังคาร, พฤหัสฯ, เสาร์
   คลิกที่นี่
   เจนไน อังคาร, พฤหัสฯ, เสาร์

   คลิกที่นี่

   สำหรับการลงทะเบียน Air Suvidha Self Declaration Form คลิกที่นี่

   ไฮเดอราบัด จันทร์, ศุกร์, อาทิตย์
   เบงกาลูรู จันทร์, ศุกร์, อาทิตย์
   นิวเดลี ทุกวัน
   มุมไบ (บอมเบย์) จันทร์, อังคาร, พฤหัสฯ, เสาร์, อาทิตย์
   ละฮอร์ อังคาร, ศุกร์
   เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 01ก.พ.65

   คลิกที่นี่

   หรือ อ่านข้อกำหนดที่ เว็บไซด์


   อิสลามาบัด จันทร์, พุธ
   เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 01ก.พ.65 
   การาจี อังคาร, เสาร์
   เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 01ก.พ.65  
   จาก กรุงเทพฯ ผ่าน ภูเก็ต ไป
   วันที่ออกเดินทางข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ
   สตอกโฮล์ม พุธ, ศุกร์
   เดินทางได้ตั้งแต่ 15ม.ค. ถึง 28ก.พ.65
   คลิกที่นี่
   โคเปนเฮเกน อังคาร, พุธ
   เดินทางได้ตั้งแต่ 15ม.ค. ถึง 28ก.พ.65
   คลิกที่นี่
   แฟรงก์เฟิร์ต อังคาร, พฤหัสฯ, ศุกร์, เสาร์
   เดินทางได้ตั้งแต่ 15ม.ค. ถึง 28ก.พ.65
   คลิกที่นี่
   ลอนดอน ศุกร์, เสาร์
   เดินทางได้ตั้งแต่ 15ม.ค. ถึง 28ก.พ.65
   คลิกที่นี่
   ซิดนีย์ อังคาร, พฤหัสฯ, เสาร์
   คลิกที่นี่
   * การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   ** เนื่องจากกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินทางของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบินไทยขอเน้นย้ำให้ผู้โดยสารตรวจสอบกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินทางของแต่ละประเทศก่อนทำการจองบัตรโดยสาร และก่อนการเดินทาง