ข้อมูลปลายทาง

เลือกหัวข้อของคุณ

พนมเปญหรือเมืองหลวงของกัมพูชา ตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การเมือง และวัฒนธรรมของกัมพูชา ครั้งหนึ่งเมืองนี้เคยได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเอเชีย เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พนมเปญยังมีชื่อเสียงในฐานะที่มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิมและแบบได้รับอิทธิพลฝรั่งเศส


1.พระราชวังของกรุงพนมเปญ  วังที่อยู่ของเจ้าสีหนุ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง

2.ทุ่งสังหาร สถานที่ประวัติศาสตร์ที่เขมรแดงฆ่าคนไปนับล้าน

3.วัดพนม วัดเก่าแก่สร้างบนภูเขากลางกรุงพนมเปญ มีพระหน้าแดงที่ดูแล้วเหมือนพระกำลังเขิน

4.ตลาดสดพนมเปญ  อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดวางกันบนใบตองแบบธรรมชาติ