ครบรอบ 20 ปี สตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance)


1 ล้านไมล์ อาจเป็นของคุณ

ฉลอง 20 ปี สตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) อย่างยิ่งใหญ่ สตาร์อัลไลแอนซ์มอบโอกาสให้ผู้โชคดี 21 ท่าน ได้เป็นเศรษฐีไมล์สายการบิน* และโอกาสนั้นอาจเป็นของคุณ  ประกาศผล 28 กันยายน 2560 นี้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ ร่วมการแข่งขัน