Special AEC 2015

สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 30 กันยายน 2558

เริ่มออกเดินทาง : วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558


สำรองที่นั่ง


เส้นทาง

ราคาบัตรโดยสารไป-กลับ(บาท)
ชั้นประหยัด
เริ่มต้นที่

กรุงเทพฯ-มะนิลา-กรุงเทพฯ

10,770

กรุงเทพฯ-จาการ์ตา-กรุงเทพฯ

11,600

กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ

7,685

กรุงเทพฯ-ปีนัง-กรุงเทพฯ

7,050

กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์-กรุงเทพฯ

12,800

กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

9,030

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

7,350

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

6,850

กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ

7,330

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ ซิตี้-กรุงเทพฯ

7,160

กรุงเทพฯ-พนมเปญ-กรุงเทพฯ

 8,450

กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

7,950


Terms and Conditions for booking

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทางที่กำหนดด้วย การบินไทย 
2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
    ( เด็ก คิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่ ) , ทารกที่ไม่มีที่นั่งคิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่
3. อายุบัตรโดยสาร : 14 วัน
4. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้ -  30 กันยายน 2558
    และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันนี้  - 30 พฤศจิกายน 2558
    ( วันสุดท้าย ที่อนุญาตให้เดินทางจาก กรุงเทพฯ  คือ 30 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น )
6. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
6.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )
   -  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
   - อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ได้ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร
      คิดค่าธรรมเนียม 2, 000  บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น ( ถ้ามี ) , เงื่อนไขของโปรโมชั่นคงเดิม
   -  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
7 . ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น
8. บัตรโดยสารเป็นราคารวมภาษี และ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท แล้ว ( ภาษี และ ค่าธรรมเนียม เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรโดยสาร และ วันเดินทาง )
9. ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
10. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
11. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า