Australia Oneway from Bangkok

สำหรับออกบัตรโดยสาร : 20 กรกฎาคม - 15 ธันวาคม 2558

เริ่มออกเดินทาง : 01 สิงหาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2558
จาก กรุงเทพฯ ไป

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียวต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่
(THB)

ซิดนีย์/บริสเบน/เมลเบิร์น

       13,185          

เพิร์ท

       10,915          

*** ราคาข้างต้นนี้ รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ***

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บนชั้นประหยัดในเส้นทาง ที่กำหนด  ด้วย การบินไทย เท่านั้น 

2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก ( เด็กคิดราคาเดียวกับ ราคาผู้ใหญ่ )และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับ เด็กเดินทางคนเดียว.  ทารกที่ไม่มีที่นั่ง  คิดราคา 50 % ของราคาผู้ใหญ่

3. ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เอกสารสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว เช่น หนังสือเดินทาง  ,  Visa  และ / หรือ เอกสารอื่นๆ

4. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558  - 15 ธันวาคม 2558 และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 01 สิงหาคม 2558  -  15 ธันวาคม 2558

5. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง

6.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว :

   - ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

   -  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน / วันเดินทาง / เส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้

   -   ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น

7.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส

8. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

9. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า