โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 
เงื่อนไขเครดิตเงินคืน

  • 1. สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจากการซื้อบัตรโดยสารสายการบินไทยผ่าน thaiairways.com และส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการระหว่าง วันที่ 1 ก.ย.- 31 ต.ค. 2561 (ค่าบริการ 3 บาท)
  • 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตาม Tier ที่กำหนดที่สูงสุดของยอดใช้จ่ายนั้นๆ (Tier 1,2,3) ทั้งนี้ยอดคงเหลือจากการคำนวณใน Tierดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณรับสิทธิพิเศษใน Tier อื่นๆ
  • 3. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท /บัญชีบัตรตลอดรายการ
  • 4. สงวนสิทธิ์บัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ,บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
  • 5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืนสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรฯในเชิงธุรกิจ, รายการผ่อนชำระ Be Smart ทุกประเภท
  • 6. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • 7. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • 8. เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • 9. เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือ บัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
  • 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี จนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
  • 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตตามที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนให้ในกรณีที่ทางผู้ถือบัตรปฎิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือยกเลิกการซื้อบัตรโดยสาร ในทุกกรณี
  • 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด