จาริกแดนพุทธภูมิ

อกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

ออกเดินทาง: วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

BOOK FLIGHT

Click for stopover                                     Click for stopover

        ไป-กลับ          

 


จาก กรุงเทพฯ ไป

 

ราคาบัตรโดยสาร ต่อ 1 ท่าน(บาท)
เริ่มต้นที่


เที่ยวเดียว


ไป-กลับ


กายา


12,995

 

20,220


พาราณสี


13,535


21,540

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง
วันนี้ - 31 มีนาคม 2560
ระยะเวลาการเดินทาง วันนี้ - 31 มีนาคม 2560
ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคาบัตรฯข้างต้น รวมภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
การแวะพัก(Stopover) ไม่อนุญาต
อายุบัตรโดยสาร 1 เดือน
ไมล์สะสม ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก บัตรโดยสารเด็กคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารทารก พร้อมที่นั่ง คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
บัตรโดยสารทารก ไม่มีที่นั่ง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่
หลังจากออกบัตรโดยสาร

การเปลี่ยนแปลงชื่อ: ไม่อนุญาต
การแก้ไขตัวสะกดชื่อในกรณี่ที่สะกดผิดบางตัวอักษร: สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนการเดินทางเที่ยวไปได้ ในกรณีที่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

เลื่อนชั้นโดยสารสูงขึ้น: อนุญาต 
การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในอายุของบัตรโดยสาร ด้วยเงื่อนไขโปรโมชั่นเดิมและรหัสชั้นโดยสารเดิม โดยจะต้องขอทำการเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานของการบินไทย
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน: อนุญาต
ยกเลิก/ขอคืนเงิน:

     ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารทั้งหมด: อนุญาต โดยมีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ต่อบัตรโดยสาร

     ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารขาใดขาหนึ่ง: อนุญาต โดยไม่มีค่าธรรมเนียม (โดยนำราคาแบบเที่ยวเดียวมาหักคืน)

เงื่อนไขอื่นๆ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??