ราคาพิเศษเส้นทางกรุงเทพฯไปมอสโก

ออกบัตรโดยสาร วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559

ออกเดินทาง 15 ธันวาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

สำรองที่นั่ง

           


จาก กรุงเทพฯ ไป


ราคาบัตรฯ ไป-กลับ/1ท่าน(บาท)

เริ่มต้นที่

 

มอสโก


ชั้นประหยัด : 21,100

ชั้นประหยัดพิเศษ : 57,445

 

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัด ในเส้นทาง ที่กำหนดด้วยการบินไทย( TG 3 DIGITS only ).                    
2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว (เด็ก คิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่) , ทารกที่ไม่มีที่นั่งคิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่                    
3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559 และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 (วันสุดท้าย ที่อนุญาตให้เดินทางจาก กรุงเทพ ฯ   คือ 31 มีนาคม 2560  เท่านั้น )                    
4. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง                    
5.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )                     
   -  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร                    
   -   ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน    
   -  อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง และ / หรือเที่ยวบินได้ คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 3,000 บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี )
   -  บัตรโดยสารไม่สามารถขอคืนเงินได้                    
6. อายุบัตรโดยสาร :  14 วัน                
7. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น                     
8. ราคาบัตรฯ ข้างต้นรวม ภาษี  แล้ว (ภาษี เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรฯ และ วันที่เดินทาง )
9. ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส                     
10. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน                     
11. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ    
             
** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า