สวัสดีแม่ฮ่องสอน

จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

เริ่มเดินทางตั้งแต่ 25 มีนาคม - 30 กันยายน 2561

 

ราคาบัตรโดยสาร เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) และ แม่ฮ่องสอน รวมภาษี เริ่มต้น 

เที่ยวเดียว 2,150 บาท

ไป - กลับ 4,250 บาท

 
เงื่อนไขบัตรโดยสาร


เที่ยวบินที่กำหนด


ให้บริการโดย สายการบินนกแอร์ 
ให้บริการ วันพุธ วันศุกร์ และ วันอาทิตย์

อายุบัตรโดยสาร

14 วัน

ไมล์สะสม

 

ไม่มีไมล์สะสม
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก ไม่มีส่วนลด
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง (อายุของทารก ณ วันที่เดินทาง): จ่าย 25% จากราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1.การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ท่าน/ ครั้ง

2. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถแก้ไขชื่อได้ก่อนวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ ท่าน

3. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

4. ไม่สามารถเลื่อนชั้นโดยสารได้

5. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: ไม่อนุญาต (สามารถขอคืนภาษีได้)

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ราคาพิเศษบัตรโดยสารรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า