บินเป็นคู่สู่ญี่ปุ่น

จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561

เริ่มเดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561

ไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง 26 - 30 กรกฎาคม 2561

*สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไป-กลับพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป


"กรณี ที่ไม่พบราคาโปรโมชั่นนี้ในวันที่ท่านเลือก ระบบจะแสดงราคาที่เหมาะสมในขณะนั้น ซึ่งอาจทำให้เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ กรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนขั้นตอนชำระเงิน"


จาก กรุงเทพฯ สู่
ราคาไป-กลับรวมภาษี เริ่มต้น (บาท)
ฟุกุโอกะ
 14,055
นาริตะ (TG676), ฮาเนดะ (TG660), โอซากา (TG672), นาโกยา (TG646) 15,700
ซับโปโร
16,335


เงื่อนไขบัตรโดยสาร


เที่ยวบินที่กำหนด

เที่ยวบินของการบินไทยเท่านั้น

เวลาพำนักขั้นต่ำ

 ไม่มี

อายุบัตรโดยสาร

14 วัน

ไมล์สะสม


รหัสชั้นโดยสาร K: 75% ของไมล์สะสมปกติ 

รหัสชั้นโดยสาร V, W: 25% ของไมล์สะสมปกติ  

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก เด็กอายุ 2 ถึง 11 ปีที่เดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่: ไม่มีส่วนลด 
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง: จ่าย 25% จากราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 

 

 1.การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง
1.1) ก่อนการเดินทาง: ไม่อนุญาต
1.2) สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขากลับได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ท่าน/ ครั้ง
1.3) ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
2. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: ไม่สามารถขอเงินคืนได้ (ยกเว้นภาษี)

เงื่อนไขอื่นๆ- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ราคาพิเศษบัตรโดยสารไป-กลับรวมภาษี มีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า