โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตกสิกรไทยช่วงงานรักคุณเท่าฟ้า 2558


เงื่อนไข

1. คำนวณเครดิตเงินคืนและของสมนาคุณ เฉพาะยอดใช้จ่ายเมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย และแพ็กเกจทัวร์ ในรายการรักคุณเท่าฟ้า 2558 ในงานรักคุณเท่าฟ้า 2558 ที่แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน หรือ ผ่านระบบออนไลน์กับเว็บไซต์  thaiairways.com โดยการชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทย และลงทะเบียน SMS ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 58 เท่านั้น
2. ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษทาง SMS เพียงครั้งเดียวตลอดรายการส่งเสริมการขาย
3. ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ใช้จ่ายผ่านบัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ – สกุลเดียวกัน ที่มีการซื้อบัตรโดยสารการบินไทย และแพ็กเกจทัวร์ ในรายการรักคุณเท่าฟ้า 2558 ในงานรักคุณเท่าฟ้า 2558  ที่แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และผ่านระบบออนไลน์กับเว็บไซต์  thaiairways.com โดยการชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 58 เท่านั้น
4. เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทยครบทุก 20,000 บาท/เซลส์สลิป ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน 700 บาท และเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทยครบ 100,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเพิ่ม กระเป๋าล้อลาก Travel Around the World Trolley Bag 20 นิ้ว มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 1 ใบ
5. ยอดการใช้จ่ายในรายการรักคุณเท่าฟ้า 2558 ในงานรักคุณเท่าฟ้า 2558 และยอดจองผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com ไม่สามารถนำมารวมกันได้
6. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,800 บาท/ท่าน ตลอดรายการ และ จำกัดกระเป๋าล้อลาก Travel Around the World Trolley Bag 20 นิ้ว สูงสุดจำนวน 2 ใบ/ท่าน ตลอดรายการ
7. สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต/บัตรเดบิต และของสมนาคุณเฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนกับธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบัตร และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 58 เท่านั้น (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท)
8. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของผู้ถือบัตร และได้รับของสมนาคุณโดยการจัดส่งไปยังที่อยู่ตามการจดทะเบียนบัตรเครดิต/บัตรเดบิตภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
9. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิต/บัตรเดบิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และของสมนาคุณ
10. เครดิตเงินคืนและของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
12. กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือ ยกเลิกการซื้อบัตรโดยสาร/แพ็กเกจทัวร์ หรือ ทางสายการบินคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต/บัตรเดบิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
13. เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศ หรือบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
14. บัตร Fleet card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทยเบฟ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
15. ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
16. กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกรายการได้
17. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888