โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเคทีซีช่วงงานรักคุณเท่าฟ้า 2558

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี (“สมาชิกบัตรฯ”)ตามประเภทที่กำหนดไว้ เมื่อสมาชิกบัตรฯ สามารถสะสมยอดใช้จ่ายภายในงานรักคุณเท่าฟ้า ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและผ่าน www.thaiairways.com รวมถึงสำนักงานการบินไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 58 ถึงวันที่ 3 พ.ค. 58 เคทีซีจะทำการมอบคะแนนสะสมปกติเข้าบัญชีบัตรฯ ภายในวันถัดไป และทำการมอบรอยัล ออร์คิด พลัสไมล์ โดยโอนเข้าบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัสของสมาชิกบัตรฯ โดยตรง ภายใน 60 วันนับจากวันที่ 3 พ.ค. 2558 ทั้งนี้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตร KTC Cash Back, KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, KTC Visa Corporate Gold, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
2. เคทีซีจะทำการจัดส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งหนี้ที่สมาชิกบัตรฯ ได้ให้ไว้ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และสำหรับรางวัลไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เคทีซีจะทำการโอนเข้าบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัสของสมาชิกบัตรฯ โดยตรง ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรายการนี้
3. สมาชิกบัตรฯ ผู้ร่วมรายการต้องแสดงสิทธิเพื่อรับของกำนัล/ รอยัล ออร์คิด พลัสไมล์ตามเงื่อนไข โดยลงทะเบียนด้วยการส่งข้อความผ่านทาง SMS เพียงพิมพ์ TG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเบอร์สมาชิก ROP 7 หลัก มาที่หมายเลข 081-376-1387  ไม่เกินภายในวันที่ 4 พ.ค. 2558
4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมและ/หรือ ไมล์สะสม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ใช้บัตรเครดิตผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคและขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสม และ/หรือ ไมล์สะสม ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรายการ และคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบคะแนนสะสมและ/หรือไมล์สะสมให้แก่สมาชิกบัตรฯ จนเป็นที่เรียบร้อย
6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรฯ ในบางกรณี  สมาชิกบัตรฯ โปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และเลือกรับสิทธิประโยชน์เป็นรอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์จะต้องเป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส หากสมาชิกไม่มีบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของการบินไทย http://www.thaiairways.com/th_TH/rop/rop_enroll.page?
8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการภขายนี้แล้วทุกประการ
9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีหากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
11. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิกบัตรฯ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับบมจ.การบินไทย โทร 02-356-1111
12. กรณีหากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-665-5530

เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิต KTC-Royal Orchid Plus ทุกประเภท

1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC มาก่อน หรือยกเลิกบัตรเครดิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. เคทีซีสงวนสิทธิ์สำหรับสำหรับสมาชิกบัตรใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต KTC-Royal Orchid Plus ภายในงานและได้รับการอนุมัติบัตรฯ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 58 เท่านั้น
3. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การโอนไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส พิเศษ เข้าไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัสของสมาชิกฯ ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ 31 พ.ค. 58 โดยรอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ พิเศษ จำนวน 500 ไมล์ สำหรับผู้สมัครบัตรที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC-Royal Orchid Plus อย่างน้อย 1 ครั้ง (ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ และรอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ พิเศษ จำนวน 1,500 ไมล์ จะได้รับก็ต่อเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 10,000 บาท และอย่างน้อย 1 รายการที่ช่องทางการบินไทย (MCC: 4511, 3000-3299)
4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่สมัครบัตรเครดิต KTC-Royal Orchid Plus โดยใช้ใบสมัครที่ระบุรหัสสาขา (Branch Code) ที่กำหนดสำหรับภายในงานเท่านั้น
5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณ รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC-Royal Orchid Plus เดิม ที่แนะนำเพื่อนให้มาสมัครบัตรฯ ภายในงานฯ และคนที่ถูกแนะนำจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ อย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ
6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นรายการใช้จ่ายบางรายการที่จะไม่นับมาคำนวณเป็นรอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์พิเศษ หรือ รางวัลพิเศษได้แก่การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรฯ, การชําระค่าหน่วยลงทุน, กองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211), รายการ FLEXI by phone, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ, เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
8. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktcworld.co.th และ/หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-665-5530