โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตกรุงไทย

 

การบินไทย ร่วมกับ บัตรเครดิต KTC

ใจป้ำแจกบัตรชม Disney On Ice พร้อม รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ ไม่จำกัด
เมื่อซื้อตั๋วผ่าน www.thaiairways.com และ www.thaismileair.com

ด้วยบัตรเครดิต KTC

 

 


วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์


ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มี.ค. 57 เพื่อรับบัตรชม Disney On Ice และ รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ ไม่จำกัดและ ตามรายละเอียดด้านล่าง


ส่งข้อมูลลงทะเบียนมาที่  KTCWorld_Airlines@ktc.co.th

ระบุหัวข้อ (Subject) ว่า “KTC - THAI ใจป้ำแจก ROP Mile ไม่จำกัด”

ภายในเดือนที่ทำการซื้อบัตร ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มี.ค. 57 โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้

• ชื่อ-นามสกุล พร้อมหมายเลข บัตรเครดิต KTC ที่ใช้ กรณีเป็นบัตรเครดิต KTC-ROP ให้ระบุ "KTC ROP" ต่อท้ายหมายเลขบัตร

• หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส

• เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

• จำนวนเงินที่ซื้อ

• ที่อยู่ในการจัดส่ง ในกรณีต้องการรับบัตรชม Disney On Ice โดยระบุคำว่า "(Disney On Ice)" ต่อท้ายหัวข้อ (Subject)

 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ KTC Phone โทร. 0-2665-5530


 

เงื่อนไข โปรโมชั่น KTC - THAI ใจป้ำแจก รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ ไม่จำกัด


• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้น KTC Cash Back, KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, KTC Visa SME Commercial Gold, KTC Visa Corporate Gold, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสมาชิกต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นี้ตามที่ระบุ 

• สมาชิกสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ โดยเคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิต และโอน รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์พิเศษ ดังกล่าวไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัสของสมาชิกบัตรโดยตรง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ 31 มี.ค. 57

• สงวนสิทธิ์มอบบัตรชม Disney On Ice เฉพาะสมาชิก ที่ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มี.ค. 57 เท่านั้น

• สงวนสิทธิ์มอบไมล์พิเศษตามรายการนี้เฉพาะยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อ สินค้า/บริการเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉลโดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกไมล์พิเศษที่มอบคืนทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี 

• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายในบางกรณี กรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปไว้เพื่อยืนยัน การตัดสินของ เคทีซีในการมอบไมล์พิเศษให้สมาชิกบัตรฯในรายการส่งเสริมการขายนี้ ถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด 

• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่าน TG ในช่วงวันที่ 15 ก.พ.- 31 มี.ค. 57 ในแคมเปญ "ช้อปออนไลน์ รับคะแนนสูงสุดรวม 10 เท่า" 

• สมาชิกสมาชิกบัตร KTC ที่เข้าร่วมกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายที่เลือกรับเป็นรอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์จะต้องเป็น สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส หากสมาชิกไม่มีบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสมัครได้ที่เว็บไซท์ของการบินไทย 

• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพ การเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษ