การบินไทยขอแจ้งเลื่อนการเดินทางสำหรับเที่ยวบินหมายเลข TG660 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ: 14:45 น.  วันที่ 22 กันยายน 2560
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ: 22:55 น. วันที่ 22 กันยายน 2560

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทย หรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข +66(0)2-356-1111

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

TG & VISA CARD FLY TOGETHER (minimum of 2 adults)

BOOK FLIGHTValid for ticketing : 16 July 2014 - 30 September 2014

Departure date : 16 July 2014 - 30 September 2014


For minimum of 2 adults travel together

Between Bangkok and

Round trip fare starting from(THB)
(per 1 passenger)

Yangon (TG301)

7,825                                        

Vientiane (TG574)

8,480                                        

 Phnom Penh (TG2584)

8,965                                        

Singapore (TG413/409/401)

8,505                                        

 Hong Kong (TG606/628/630)   

7,785                                        

Tokyo (TG676/660)

16,885                                        

Seoul (TG656/658) 

17,135                                        

London (TG916)

44,245                                        

Rome

37,235                                        

Milan

36,860                                        

Paris

42,445                                        

 Conditions

1. All flights are applicable on TG OPERATING FLT (TG 3DIGITS) ONLY.
           Valid on Flight/date shown on both Outbound and Inbound
2. GV2 : Ticket must be issued for minimum of two adults.
3. All passengers must travel same flight / date on  outbound   sector.
4. Child and adult must apply the same fare.    Discount for child is not permitted. Infant pays - 50 % of the fare
5. All taxes and surcharges are excluded.
6. This fare must be applied for round trip ticket , stopover enroute is not permitted.
7. Open jaw travel  is permitted with same Zone  , apply 1/2 RT + 1/2 RT.
8. Open ticket or open date is not permitted. Reservation must be confirmed on both Outbound and Inbound sectors.
9. Effective for ticketing on 16JUL14 - 30SEP14  for departing from BKK on  16JUL14 - 30SEP14. Last departure date 30SEP14 only.
10. Ticket must be inserted -  Outbound/ Inbound    sectors   : NVB/NVA = Travelling date.
11. Ticket validity strictly apply according to Ticket Validity box in fare sheet.
12. Tickets are non endorsable/non reroutable/non refundable.
13. After ticket issuance : Flight/ date change is not permitted.
14. Pay  at  INTERNET   by  VISA Card only.
15. UM/YP is not permitted.
16. Mileage accrual is subject to conditions of ROP.
17. This promotion cannot be used in conjunction with other promotions  included all upgrade.


THAI  reserves the right to change terms and conditions without prior notice.