ราคาสำหรับเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯและสิงคโปร์

โปรโมชั่นร่วมกับบัตรมาสเตอร์การ์ด

 

สำรองที่นั่ง

     


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้โดยสาร 100 ท่านแรก ที่ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยไป-กลับ เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559  ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com เท่านั้น
• ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด เท่านั้น
• การบินไทยจะติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์นี้ เพื่อให้มารับจดหมายสำหรับนำไปแลกเป็นบัตรฟรี Sentosa Day Fun Pass (Play 5)
• บัตรฟรี Sentosa Day Fun Pass (Play 5) จะแจกตามสิทธิ์มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
• ผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์จะต้องแสดงบัตรมาสเตอร์การ์ดตัวจริงหรือสำเนาบัตรมาสเตอร์การ์ด ที่ใช้ในการซื้อบัตรโดยสาร เมื่อทำการแลกบัตรฟรี Sentosa Day Fun Pass (Play 5)
• บัตรฟรี Sentosa Day Fun Pass (Play 5) มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2559
• อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ Sentosa Day Fun Pass (Play 5) ได้ที่ http://www.sentosa.com.sg/state-specials/sentosa-fun-pass
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของ
บริษัทฯ ถือเป็นที่สุด