Rak Khun Tao Fah @ Pattaya (International ex.BKK)

Valid for ticketing : 01 ธันวาคม 2557 - 03 ธันวาคม 2557

Departure date : 01 ธันวาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2558


สำรองที่นั่ง


เส้นทาง

ราคทบัตรโดยสารไป-กลับ ต่อ 1 ท่าน(บาท)
เริ่มต้นที่

 กรุงเทพ ฯ - ฮ่องกง  - กรุงเทพ ฯ

8,250
ภูเก็ต - ฮ่องกง  - ภูเก็ต

            10,000             

กรุงเทพ ฯ - ( TG676 )  - นาริตะ - กรุงเทพ ฯ

            20,955           

กรุงเทพ ฯ - ( TG672 )  - โอซาก้า - กรุงเทพ ฯ

             21,085             

กรุงเทพ ฯ - ( TG646 )  - นาโกย่า - กรุงเทพ ฯ

           20,955          

กรุงเทพ ฯ - ( TG660 )  - ฮาเนดะ  - กรุงเทพ ฯ          

            21,005          

กรุงเทพ ฯ - ฟุกูโอกะ - กรุงเทพ ฯ 

            18,390          

กรุงเทพ ฯ -  นาริตะ /ฮาเนดะ/ นาโกย่า/ โอซาก้า - กรุงเทพ ฯ

   22,140
กรุงเทพ ฯ -  ซัปโปโร  - กรุงเทพ ฯ              

                         23,720                      

กรุงเทพ ฯ -  โซล/ ปูซาน   - กรุงเทพ ฯ

                17,260             

ภูเก็ต -  โซล   - ภูเก็ต                          

                         17,470                     

กรุงเทพ ฯ -  ไทเป  - กรุงเทพ ฯ

                        11,000                    

กรุงเทพ ฯ -  มะนิลา  - กรุงเทพ ฯ

               10,600          

กรุงเทพ ฯ - ปักกิ่ง / เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพ ฯ

       15,920 

กรุงเทพ ฯ - เฉิงตู / เซียะเหมิน/ กวางโจว - กรุงเทพ ฯ               

            9,700        

กรุงเทพ ฯ -คุนหมิง - กรุงเทพ ฯ         

            8,700         

กรุงเทพฯ - ฉงชิ่ง /  ฉางซา- กรุงเทพฯ

   10,100
กรุงเทพ ฯ - กัวลาลัมเปอร์/ ปีนัง - กรุงเทพ ฯ                        

                         7,800                      

กรุงเทพ ฯ - จาการ์ตา/ เดนปาซาร์  - กรุงเทพ ฯ                      

                        12,950                     

กรุงเทพ ฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพ ฯ

                       8,750                    

กรุงเทพ ฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพ ฯ            

            7,250         

กรุงเทพ ฯ - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพ ฯ  

   6,600
กรุงเทพ ฯ -   โฮจิมินห์ ซิตี้/  ฮานอย - กรุงเทพ ฯ                    

                         7,600                      

กรุงเทพ ฯ -  พนมเปญ /    เวียงจันทน์  - กรุงเทพ ฯ                           

                         8,230                      

กรุงเทพ ฯ -  หลวงพระบาง - กรุงเทพ ฯ

                        8,230                      

กรุงเทพ ฯ - มุมไบ/ เดลี / บังกะลอร์/ ไฮเดอราบัด/ มาดราส - กรุงเทพ ฯ

               15,140            

กรุงเทพ ฯ  - กาฐมาณฑุ/  การาจี / ละฮอร์ / อิสลามาบัด - กรุงเทพ ฯ

            16,040        

กรุงเทพ ฯ  - โคลัมโบ - กรุงเทพ ฯ             

            10,440       

กรุงเทพ ฯ - ธากา / โกลกาตา   - กรุงเทพ ฯ   

            10,900         

กรุงเทพ ฯ -  มัสกัต - กรุงเทพ ฯ

   14,855
กรุงเทพ ฯ -  ดูไบ - กรุงเทพ ฯ                

                         18,190                      

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

 1. 1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง ที่กำหนด  ด้วย การบินไทย ( TG 3 DIGITS FLIGHT only ).
 2. 2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว    ( เด็ก คิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่ ) สำหรับทารก ที่ไม่มีที่นั่ง คิดราคา 50 % ของราคาผู้ใหญ่
 3. 3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 01 ธันวาคม 2557 -   03 ธันวาคม  2557 และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 01 ธันวาคม 2557  - 31 พฤษภาคม 2558  และ 
 4.     ไม่อนุญาตให้เริ่มต้นเดินทาง  ระหว่าง วันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2557   และ  01 - 14 เมษายน 2558    ( วันสุดท้าย ที่อนุญาตให้เริ่มต้นเดินทางได้คือ 31 พฤษภาคม 2558  เท่านั้น )
 5. 4. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออก บัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
 6. 5. ราคาบัตรฯ ข้างต้นรวม ภาษี และ ค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 7. 6.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )
 8.     6.1  อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ได้เพียง  1 ครั้ง ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสารคิดค่าธรรมเนียม 3, 000  บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น ( ถ้ามี ) , ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
 9. 7. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น
 10. 8. บัตรโดยสารไป-กลับ มีอายุ 14 วัน.
 11. 9.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
 12. 10. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ
 13. ** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า