เที่ยวไทย คลายร้อน (เส้นทางในประเทศราคาพิเศษ)

สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้   - 30 กันยายน  2557

เริ่มออกเดินทาง : วันนี้ - 30 กันยายน 2557


สำรองที่นั่ง 

 


เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

 1. 1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย และ Internet ของบริษัท ฯ
 2. 2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของ การบินไทย และ การบินไทยสมายล์.
 3.     Weekday : สำหรับการเดินทางวันจันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี
 4.     Weekend :  สำหรับการเดินทางวันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ 
 5. 3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2557  และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันนี้   ถึง 30 กันยายน 2557
 6. 4. บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน ( วันสุดท้ายที่สามารถเดินทางได้ คือ วันที่ 30 กันยายน 2557 เท่านั้น )
 7. 5. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
 8. 6. อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทาง ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเดินทาง weekday / weekend ตามที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิม เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท    ( ติดต่อเพื่อ Reissue บัตรใหม่ ภายในอายุบัตรโดยสารเดิม / บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ /  หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี)     **ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y )
 9. 7. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ ทารก ( เด็ก และ ทารก ราคาเดียวกับผู้ใหญ่)
 10. 8. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
 11. 9. ได้รับไมล์สะสมปกติ
 12. 10. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก (เด็ก และ ทารกที่มีที่นั่งคิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่) , ทารกที่ไม่มีที่นั่ง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่
 13. การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า